CHƯƠNG V. TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÍ DOANH NGHIỆP

Bình chọn:
4.8 trên 91 phiếu
Câu 1 trang 169 SGK Công nghệ 10 Câu 1 trang 169 SGK Công nghệ 10

Hãy nêu những căn cứ lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp. Căn cứ nào là quan trọng nhất? Vì sao?

Xem chi tiết
Câu 2 trang 169 SGK Công nghệ 10 Câu 2 trang 169 SGK Công nghệ 10

Trình bày nội dung kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.

Xem chi tiết
Câu 3 trang 169 SGK Công nghệ 10 Câu 3 trang 169 SGK Công nghệ 10

Nêu phương pháp xác định kế hoạch bán và mua hàng hóa của doanh nghiệp.

Xem chi tiết
Câu 4 trang 169 SGK Công nghệ 10 Câu 4 trang 169 SGK Công nghệ 10

Nêu các cách xác định kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.

Xem chi tiết
Câu 1 trang 173 SGK Công nghệ 10 Câu 1 trang 173 SGK Công nghệ 10

Xây dựng phương án kinh doanh cho một doanh nghiệp gồm những nội dung gì?

Xem chi tiết
Câu 2 trang 173 SGK Công nghệ 10 Câu 2 trang 173 SGK Công nghệ 10

Nghiên cứu thị trường doanh nghiệp nhằm mục đích gì?

Xem chi tiết
Câu 3 trang 173 SGK Công nghệ 10 Câu 3 trang 173 SGK Công nghệ 10

Trình bày nội dung và quy trình lựa chọn cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp.

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi Bài 55 trang 176  SGK Công nghệ 10 Trả lời câu hỏi Bài 55 trang 176 SGK Công nghệ 10

Doanh nghiệp có thể huy động vốn kinh doanh từ những nguồn nào?

Xem chi tiết
Câu 1 trang 181 SGK Công nghệ 10 Câu 1 trang 181 SGK Công nghệ 10

Trình bày đặc điểm của mô hình cấu trúc doanh nghiệp nhỏ.

Xem chi tiết
Câu 2 trang 181 SGK Công nghệ 10 Câu 2 trang 181 SGK Công nghệ 10

Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp gồm những công việc gì?

Xem chi tiết
Câu 3 trang 181 SGK Công nghệ 10 Câu 3 trang 181 SGK Công nghệ 10

Doanh nghiệp có thể huy động nguồn vốn từ những nguồn nào?

Xem chi tiết
Câu 4 trang 181 SGK Công nghệ 10 Câu 4 trang 181 SGK Công nghệ 10

Hạch toán kinh tế là gì và ý nghĩa của hạch toán kinh tế trong doanh nghiệp.

Xem chi tiết
Câu 5 trang 181 SGK Công nghệ 10 Câu 5 trang 181 SGK Công nghệ 10

Trình bày nội dung và phương pháp xác định các chỉ tiêu doanh thu, chi phí và lợi nhuận của doanh nghiệp.

Xem chi tiết
Câu 6 trang 181 SGK Công nghệ 10 Câu 6 trang 181 SGK Công nghệ 10

Tìm các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Xem chi tiết
Thực hành: Xây dựng kế hoạch kinh doanh trang 182 SGK Công nghệ 10 Thực hành: Xây dựng kế hoạch kinh doanh trang 182 SGK Công nghệ 10

Xác định kế hoạch kinh doanh cho hộ gia đình:

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài