CHƯƠNG I. TRỒNG TRỌT, LÂM NGHIỆP ĐẠI CƯƠNG

Bình chọn:
4.8 trên 98 phiếu
Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 9 SGK Công nghệ 10

Nếu đưa giống mới vào sản xuất không qua khảo nghiệm, kết quả sẽ như thế nào?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 10 SGK Công nghệ 10

Giống mới chọn tạo hoặc nhập nội được so sánh với giống nào? So sánh về các chỉ tiêu gì?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 11 SGK Công nghệ 10

Thí nghiệm sản xuất quảng cáo nhằm mục đích gì?

Xem lời giải

Câu 1 trang 11 SGK Công nghệ 10

Tại sao phải khảo nghiệm giống cây trồng trước khi đưa vào sản xuất đại trà?

Xem lời giải

Câu 2 trang 11 SGK Công nghệ 10

Thí nghiệm so sánh giống nhằm mục đích gì?

Xem lời giải

Câu 3 trang 11 SGK Công nghệ 10

Vì sao phải tiến hành thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật giống cây mới?

Xem lời giải

Câu 4 trang 11 SGK Công nghệ 10

Thí nghiệm sản xuất quảng cáo nhằm mục đích gì?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 13 SGK Công nghệ 10

Tại sao hạt giống siêu nguyên chủng, nguyên chủng cần được sản xuất tại các cơ sở sản xuất giống chuyên nghiệp?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 14 SGK Công nghệ 10

Dựa vào sơ đồ trong hình 3.2 3.3, em hãy cho biết quy trình sản xuất giống theo sơ đồ duy trì và phục tráng có gì giống và khác nhau?

Xem lời giải

Thực hành: Xác định sức sống của hạt trang 17 SGK Công nghệ 10

Quy trình thực hành: Thực hiện theo 5 bước:

Xem lời giải

Câu 1 trang 17 SGK Công nghệ 10

Mục đích của công tác sản xuất giống cây trồng là gì?

Xem lời giải

Câu 2 trang 17 SGK Công nghệ 10

Hệ thống sản xuất cây trồng gồm các giai đoạn nào?

Xem lời giải

Câu 3 trang 17 SGK Công nghệ 10

Trình bày quy trình sản xuất giống ở cây trồng tự thụ phấn theo sơ đồ duy trì.

Xem lời giải

Câu 4 trang 17 SGK Công nghệ 10

Trình bày quy trình sản xuất giống ở cây trồng tự thụ phấn theo sơ đồ phục tráng.

Xem lời giải

Câu 5 trang 17 SGK Công nghệ 10

So sánh sự giống và khác nhau trong quy trình sản xuất giống ở ba nhóm cây trồng có phương thức sinh sản khác nhau.

Xem lời giải

Câu 6 trang 17 SGK Công nghệ 10

Nêu đặc điểm của công tác sản xuất giống cây rừng.

Xem lời giải

Câu 1 trang 21 SGK Công nghệ 10

Nêu cơ sơ khoa học của phương pháp nuôi cấy mô tế bào.

Xem lời giải

Câu 2 trang 21 SGK Công nghệ 10

Trình bày quy trình công nghệ nhân giống cây trồng bằng nuôi cấy mô tế bào.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 7 trang 23 SGK Công nghệ 10

Em hãy nêu một số ví dụ có ý nghĩa thực tế của phản ứng dung dịch đất.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 7 trang 24 SGK Công nghệ 10

Từ khái niệm độ phì nhiêu của đất em hãy cho biết những yếu tố nào quyết định độ phì nhiêu của đất? Muốn làm tăng độ phì nhiêu của đất phải áp dụng các biện pháp kĩ thuật nào?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất