Thực hành: Quan sát phẫu diện đất trang 36 SGK Công nghệ 10

Bình chọn:
3.3 trên 4 phiếu

Các nhóm sẽ lần lượt quan sát tại nơi làm phẫu diện và ghi chép vào giấy nháp

I. Chuẩn bị

- Phóng to hình 11.2: Phẫu diện đất hình thành tại chỗ và hình 11.3: Phẫu diện đất trồng lúa.

- Chuẩn bị phương tiện thực hành:

Cả lớp có:          

+ 1 xẻng hoặc mai để xén phẳng phẫu diện đất

+ 1 gàu múc nước.

+ 3 thước dây loại 2 mét

Cá nhân: Giấy ghi chép và bút chì để ghi chép tại hiện trường.

Chuẩn bị trước phẫu diện đất: Chọn nơi thực hành quan sát phẫu diện đất hợp lí, nên chọn ở những mảnh ruộng gần trường

Quan sát kĩ màu đất, các thành phần của đất ở từng tầng, ví dụ: Chất xâm nhập ở tầng P có rễ cây, lá mục đã phân huỷ và ít hơn so với tầng AC, chất mới phát sinh ở tầng glây thấy có sét pha cát...

II. Thực hành

Các nhóm sẽ lần lượt quan sát tại nơi làm phẫu diện và ghi chép vào giấy nháp. Dùng gầu tát nước (nếu có). Nếu mạt cắt bị lở, không phẳng thì dùng xẻng hoạc mai xén thẳng xuống.

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu