CHƯƠNG II. CHĂN NUÔI, THỦY SẢN ĐẠI CƯƠNG

Bình chọn:
4.7 trên 96 phiếu
Trả lời câu hỏi Bài 22 trang 65 SGK Công nghệ 10

Dựa vào sơ đồ, em hãy cho biết vai trò của sự sinh trưởng, sự phát dục trong quá trình phát triển của vật nuôi có gì khác nhau?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 22 trang 66 SGK Công nghệ 10

Em hãy cho biết vì sao cần nắm được quy luật sinh trưởng, phát dục không đồng đều?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 22 trang 67 SGK Công nghệ 10

Em hãy quan sát sơ đồ và cho biết: Để vật nuôi và cá sinh trưởng, phát dục tốt cần tác động vào những yếu tố nào?

Xem lời giải

Câu 1 trang 67 SGK Công nghệ 10

Thế nào là sự sinh trưởng, phát dục của vật nuôi? Cho ví dụ.

Xem lời giải

Câu 2 trang 67 SGK Công nghệ 10

Sự sinh trưởng, phát dục của vật nuôi tuân theo những quy luật nào?

Xem lời giải

Câu 3 trang 67 SGK Công nghệ 10

Vì sao cần phải biết các quy luật sinh trưởng, phát dục của vật nuôi?

Xem lời giải

Câu 4 trang 67 SGK Công nghệ 10

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng, phát dục của vật nuôi?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 23 trang 68 SGK Công nghệ 10

Em hãy quan sát sơ đồ và cho biết: Để vật nuôi và cá sinh trưởng, phát dục tốt cần tác động vào những yếu tố nào?

Xem lời giải

Thực hành: Quan sát, nhận dạng ngoại hình giống vật nuôi trang 70 SGK Công nghệ 10

Quan sát hình ảnh một số giống vật nuôi về các chỉ tiêu sau:

Xem lời giải

Câu 1 trang 70 SGK Công nghệ 10

Trình bày những chỉ tiêu cơ bản để đánh giá, chọn lọc vật nuôi làm giống?

Xem lời giải

Câu 2 trang 70 SGK Công nghệ 10

Trình bày phương pháp chọn lọc hàng loạt. Ứng dụng và ưu, nhược điểm của phương pháp này.

Xem lời giải

Câu 3 trang 70 SGK Công nghệ 10

Trình bày phương pháp chọn lọc cá thể và nêu ưu, nhược điểm của phương pháp này.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 25 trang 76 SGK Công nghệ 10

Em hãy cho ví dụ về những công thức lai kinh tế mà em biết trong sản xuất ở địa phương.

Xem lời giải

Câu 1 trang 76 SGK Công nghệ 10

Trình bày khái niệm và mục đích của việc nhân giống thuần chủng.

Xem lời giải

Câu 2 trang 76 SGK Công nghệ 10

Trình bày khái niệm và mục đích của việc lai giống.

Xem lời giải

Câu 3 trang 76 SGK Công nghệ 10

Thế nào là lai kinh tế, vẽ sơ đồ lai kinh tế hai giống và lai kinh tế ba giống?

Xem lời giải

Câu 4 trang 76 SGK Công nghệ 10

Thế nào là lai gây thành? Mục đích của lai gây thành có gì giống và khác lai kinh tế?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 26 trang 78 SGK Công nghệ 10

Em hãy nghiên cứu hai sơ đồ và cho biết các công đoạn trong quy trình sản xuất cá giống và gia súc giống có điểm gì giống và khác nhau.

Xem lời giải

Câu 1 trang 78 SGK Công nghệ 10

Em hãy trình bày cách tổ chức hệ thống nhân giống vật nuôi.

Xem lời giải

Câu 2 trang 78 SGK Công nghệ 10

Trình bày các công đoạn của quy trình sản xuất gia súc giống.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất