Trả lời câu hỏi Bài 26 trang 78 SGK Công nghệ 10


Em hãy nghiên cứu hai sơ đồ và cho biết các công đoạn trong quy trình sản xuất cá giống và gia súc giống có điểm gì giống và khác nhau.

Đề bài

Em hãy nghiên cứu hai sơ đồ và cho biết các công đoạn trong quy trình sản xuất cá giống và gia súc giống có điểm gì giống và khác nhau.

Lời giải chi tiết

- Giống nhau: Đều qua 4 bước, các bước phải làm đúng thứ tự, bố và mẹ đều phải chọn lọc, cuối cùng đều phải chọn lọc tùy theo mục đích.

- Khác nhau:

Sản xuất cá giống

Sản xuất gia súc giống

- Ở cá, cá phải đẻ thì mới thụ tinh được và trứng phát triển trong môi trường tự nhiên hoặc nhân tạo.

- Ở cá chủ yếu là chăm sóc cá bột, cá hương, cá giống, cá mẹ lại được đem đi nuôi ở ao khác và chăm sóc theo quy trình khác.

- Cần phải chọn phối giống, và chăm sóc.

- Nuôi dưỡng cả mẹ và con đều quan trọng do gia súc con cần sữa mẹ.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí