Bài 21: Ôn tập chương 1

Bình chọn:
4.6 trên 98 phiếu
Câu 1 trang 64 SGK Công nghệ 10

Vì sao phải khảo nghiệm giống cây trồng trước khi đưa giống mới vào sản xuất?

Xem lời giải

Câu 2 trang 64 SGK Công nghệ 10

Vẽ và giải thích sơ đồ hệ thống sản xuất giống cây trồng nông nghiệp.

Xem lời giải

Câu 3 trang 64 SGK Công nghệ 10

Nêu những ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất giống cây trồng nông, lâm nghiệp.

Xem lời giải

Câu 4 trang 64 SGK Công nghệ 10

Nêu định nghĩa và cấu tạo của keo đất.

Xem lời giải

Câu 5 trang 64 SGK Công nghệ 10

Thế nào phản ứng dung dịch đất? Đất có những loại độ chua nào?

Xem lời giải

Câu 6 trang 64 SGK Công nghệ 10

Thế nào là độ phì nhiêu của đất? Để làm tăng độ phì nhiêu của đất, người ta thường sử dụng các biện pháp nào?

Xem lời giải

Câu 7 trang 64 SGK Công nghệ 10

Sự hình thành, tính chất và biện pháp cải tạo đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá, đất mặn, đất phèn.

Xem lời giải

Câu 8 trang 64 SGK Công nghệ 10

Nêu đặc điểm và kĩ thuật sử dụng phân hóa học, phân hữu cơ và phân vi sinh vật.

Xem lời giải

Câu 9 trang 64 SGK Công nghệ 10

Nêu những ứng dụng của công nghệ sinh học trong sản xuất phân bón.

Xem lời giải

Câu 10 trang 64 SGK Công nghệ 10

Trình bày điều kiện phát sinh, phát triển của sâu, bệnh hại cây trồng nông lâm nghiệp.

Xem lời giải

Câu 11 trang 64 SGK Công nghệ 10

Thế nào là phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng? Nêu những biện pháp chủ yếu trong phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng?

Xem lời giải

Câu 12 trang 64 SGK Công nghệ 10

Nêu ảnh hưởng xấu của thuốc hóa học bảo vệ thực vật đến môi trường xung quanh và biện pháp hạn chế.

Xem lời giải

Câu 13 trang 64 SGK Công nghệ 10

Nêu cơ sở khoa học và quy trình công nghệ sản xuất các chế phẩm vi khuẩn, vi rút, nấm trừ sâu bảo vệ cây trồng.

Xem lời giải