Câu 1 trang 181 SGK Công nghệ 10


Đề bài

Trình bày đặc điểm của mô hình cấu trúc doanh nghiệp nhỏ.

Lời giải chi tiết

Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp có 2 đặc trưng cơ bản, đó là tính tập trung và tính tiêu chuẩn hóa:

+ Tính tập trung thể hiện quyền lực của tổ chức tập trung vào một cá nhân hay một bộ phận. Ví dụ: Các hoạt động mua, bán, giá cả, tuyển dụng nhân sự... đều do giám đốc doanh nghiệp quyết đinh.

+ Tính tiêu chuẩn hóa đòi hỏi các bộ phận, các cá nhân trong doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi nội quy, quy chế của doanh nghiệp. Ví dụ, nhân viên bán hàng phải thường xuyên báo cáo tình hình và kết quả bán hàng cho giám đốc doanh nghiệp; trước khi mua hàng, nhân viên phải lấy báo giá trình giám đốc...

Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp bao gồm những bộ phận, cá nhân khác nhau, có mối quan hệ phụ thuộc nhau, được chuyên môn hóa theo những nhiệm vụ, công việc nhất đinh nhằm thực hiện mục tiêu xác đinh của doanh nghiệp.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 11 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 55: Quản lý doanh nghiệp

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài