Câu 2 trang 169 SGK Công nghệ 10


Trình bày nội dung kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.

Đề bài

Trình bày nội dung kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.

Lời giải chi tiết

Nội dung của kế hoạch kinh doanh cơ bản tập trung trả lời 5 câu hỏi sau:

- Kế hoạch bán hàng: bán cái gì, khi nào bán và bán bằng cách nào (bán lẻ, bán buôn...)

- Kế hoạch mua hàng: cần mua hàng gì? Khi nào mua? Ai mua? Mua bằng cách nào.

- Kế hoạch tài chính: làm thế nào để huy động được nguồn tài chính, phục vụ vào mục đích gì, ai thực hiện, khi nào cần, thực hiện bằng cách nào.

- Kế hoạch lao động: Cần bao nhiêu lao động, tay nghề và trình độ như thế nào, bộ phận nào cần, khi nào cần, bố trí lao động trong doanh nghiệp ra sao.

- Kế hoạch sản xuất: sản xuất cho ai, sản xuất cái gì, sản xuất như thế nào.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 12 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí