Câu 3 trang 169 SGK Công nghệ 10


Nêu phương pháp xác định kế hoạch bán và mua hàng hóa của doanh nghiệp.

Đề bài

Nêu phương pháp xác định kế hoạch bán và mua hàng hóa của doanh nghiệp.

Lời giải chi tiết

- Kế hoạch bán hàng được xác đinh trên cơ sở tổng hợp nhu cầu thi trường thông qua các đơn đặt hàng (hoặc hợp đồng mua hàng) của khách hàng.

Trong trường hợp doanh nghiệp bán lẻ trên thi trường thì kế hoạch bán hàng được xác đinh trên cơ sở dự đoán nhu cầu của thi trường.

- Kế hoạch mua hàng được xác đinh phù hợp cả về số lượng, mặt hàng, thời gian... với kế hoạch bán hàng của doanh nghiệp.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.3 trên 8 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí