Câu 4 trang 152 SGK Công nghệ 10


Doanh nghiệp là gì? Có những loại doanh nghiệp nào?

Đề bài

Doanh nghiệp là gì? Có những loại doanh nghiệp nào?

Lời giải chi tiết

* Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế được thành lập nhằm mục đích chủ yếu là thực hiên các hoạt động kinh doanh.

* Chia theo sự sở hữu doanh nghiệp thì có 3 loại:

- Doanh nghiêp tư nhân: chủ doanh nghiêp là một cá nhân

- Doanh nghiêp Nhà nước: chủ doanh nghiêp là Nhà nước

- Công ty là doanh nghiêp có nhiều chủ sở hữu

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 4 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí