Câu 1 trang 152 SGK Công nghệ 10


Em hãy cho biết kinh doanh là gì? Có những lĩnh vực kinh doanh nào?

Đề bài

Em hãy cho biết kinh doanh là gì? Có những lĩnh vực kinh doanh nào?

Lời giải chi tiết

- Kinh doanh là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi.

- Có những lĩnh vực kinh doanh sau: Sản xuất, dịch vụ, mua – bán, ...

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 9 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí