Câu 3 trang 152 SGK Công nghệ 10


Thị trường là gì và có những loại thị trường nào mà em biết?

Đề bài

Thị trường là gì và có những loại thị trường nào mà em biết?

Lời giải chi tiết

* Thị trường là nơi gặp gỡ người bán và người mua nhằm thực hiện những hoạt động mua bán hàng hóa hoặc dịch vụ.

* Một số loại thi trường:

+ Thị trường hàng hóa: Thị trường hàng điện máy, thị trường hàng nông sản, thị trường vật tư nông nghiêp, thị trường vật liệu xây dựng...

+ Thị trường dịch vụ: Du lịch, vận tải, bưu chính viễn thông...

+ Thị trường trong nước: Thị trường địa phương, thị trường toàn quốc

+ Thị trường nước ngoài: Thị trường khu vực, thi trường thế giới.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 5 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí