Bài tập cuối tuần Toán 2 tuần 8 - Đề 2 (Có đáp án và lời giải chi tiết)

Tải về

Đề bài

Bài 1. Nối (theo mẫu) : 

Bài 2. Đặt tính rồi tính cộng :

   76 và 18                               26 và 19

   ………...                              .……….....

   ………...                              .……….....

   ………...                              .……….....

   45 và 16                              96 và 4

   ………...                              .……….....

   ………...                              .……….....

   ………...                              .……….....

         

Bài 3. Tô màu những quả bóng ghi phép tính có kết quả là 53 :

Bài 4.  Giải bài  toán theo tóm tắt sau : 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 5. Một buổi sáng cửa hàng bán được 56kg gạo. Buổi chiều bán ít hơn buổi sáng 12kg. Hỏi :

a) Buổi chiều bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?

b) Cả hai buổi bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?  

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Lời giải chi tiết

Bài 1.

Phương pháp giải :

Thực hiện lần lượt các phép tình trong hình chữ nhật, rồi nối với kết quả đúng trong hình tròn.

Lời giải :

Ta có :  

9 + 7 = 16 ;                    9 + 4 = 13 ;                     4 + 8 = 12 ;

9 + 9 = 18 ;                    8 + 8 = 16 ;                    6 + 7 = 13 ;

8 + 9 = 17 ;                    7 + 8 = 15 ;                    6 + 5 = 11.

Vậy ta nối như sau: 

Bài 2.

Phương pháp giải :

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các số cùng hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Tính : Cộng lần lượt các số theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải :

\(\dfrac{{ + \begin{array}{*{20}{c}}{76}\\{18}\end{array}}}{{\,\,\,\,\,94}}\)                                 \(\dfrac{{ + \begin{array}{*{20}{c}}{26}\\{19}\end{array}}}{{\,\,\,\,45}}\)

\(\dfrac{{ + \begin{array}{*{20}{c}}{45}\\{16}\end{array}}}{{\,\,\,\,\,61}}\)                                 \(\dfrac{{ + \begin{array}{*{20}{c}}{96}\\{\,\,\,4}\end{array}}}{{\,\,100}}\)

Bài 3.

Phương pháp giải :

Thực hiện tính cộng các phép tính trong quả bóng, rồi tô màu vào những quả có kết quả là 53.

Lời giải : 

Ta có : 26 + 27 = 53.

            17 + 48 = 65

            49 + 4 = 53

            36 + 17 = 53.

Vậy ta tô màu như sau : 

Bài 4.

Phương pháp giải :

Muốn tìm số quả bưởi, ta lấy số quả cam cộng với 16 quả.

Lời giải :

Số quả bưởi là :

55 + 16 = 71 (quả)

Đáp số : 71 quả bưởi.

Bài 5.

Phương pháp giải :

Tóm tắt :

Buổi sáng bán : 56kg

Buổi chiều kém buổi sáng : 12kg.

a) Buổi chiều : … kg ?

b) Cả hai buổi : … kg?

Muốn tìm đáp số, ta lấy số ki-lô-gam gạo buổi sáng bán được trừ đi 12, rồi cộng kết quả vừa tìm được với số gạo buổi sáng đã bán.

Lời giải :

a) Buổi chiều bán được số ki-lô-gam gạo là :

56 – 12 = 44 (kg)

b) Cả hai buổi bán được số ki-lô-gam gạo là :

56 + 44 = 100 (kg)

Đáp số : a) 44kg

                 b) 100kg.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Tải về

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.