Bài tập cuối tuần Toán 2 tuần 27 - Đề 1 (Có đáp án và lời giải chi tiết)

Tải về

Đề bài

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Tìm \(x\) biết: 

Bài 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) Tính chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh là 3cm, 4cm, 5cm.

    12dm …                                                      12cm …

b) Tính chu vi hình tứ giác có độ dài các cạnh là 21dm; 22dm; 23dm và 24dm.

    80dm …                                                      90dm …

Phần 2. Tự luận

Bài 1. Tìm \(x\):

a) \(x\) : 3 = 5                               b) \(x\) : 5 = 4

     …………                               …………

     …………                               …………

Bài 2. Viết số thích hợp vào ô trống: 

Bài 3. Có 20 cái bánh chia đều vào 5 đĩa. Hỏi mỗi cái đĩa có bao nhiêu cái bánh?

Bài giải

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 4. Có một số bút chì chia vào 10 hộp, mỗi hộp có 5 bút chì. Hỏi có tất cả bao nhiêu bút chì?

Bài giải

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 5. Tính chu vi hình tam giác biết độ dài các cạnh là 7cm; 8cm và 9cm.

Bài giải

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Lời giải chi tiết

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. 

Phương pháp:

\(x\) là số bị chia, muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

Cách giải:  

Câu 2. 

Phương pháp:

- Muốn tính chu vi hình tam giác ta lấy độ dài ba cạnh cộng lại với nhau (cùng một đơn vị đo).

- Muốn tính chu vi hình tứ giác ta lấy độ dài bốn cạnh cộng lại với nhau (cùng một đơn vị đo).

Cách giải:

a) Chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh là 3cm, 4cm, 5cm là:

           3 + 4 + 5 = 12 (cm)

Vậy ta có kết quả như sau:

   12dm   (S)                                          12cm  (Đ)

b) Chu vi hình tứ giác có độ dài các cạnh là 21dm; 22dm; 23dm và 24dm là:

   21 + 22 + 23 + 24 = 90 (dm)

Vậy ta có kết quả như sau:

    80dm   (S)                                         90dm  (Đ)

Phần 2. Tự luận

Bài 1. 

Phương pháp:

\(x\) là số bị chia, muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

Cách giải: 

a) \(x\) : 3 = 5

          \(x\) = 5 × 3

          \(x\) =  15

b) \(x\) : 5 = 4

          \(x\) = 4 × 5

          \(x\) =  20

Bài 2. 

Phương pháp:

- Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

- Muốn tìm thương ta lấy số bị chia chia cho số chia.

Cách giải: 

Bài 3. 

Phương pháp:

Để tím số cái bánh có trong mỗi đĩa ta lấy số cái bánh có tất cả chia cho số đĩa.

Cách giải:

Mỗi đĩa có số cái bánh là:

20 : 5 = 4 (cái bánh)

Đáp số: 4 cái bánh.

Bài 4. 

Phương pháp:

Để tìm số bút chì có tất cả ta lấy số bút chì có trong mỗi hộp nhân với số hộp.

Cách giải:

Có tất cả số bút chì là:

5 × 10 = 50 (bút chì)

Đáp số: 50 bút chì.

Bài 5. 

Phương pháp:

Muốn tính chu vi hình tam giác ta lấy độ dài ba cạnh cộng lại với nhau (cùng một đơn vị đo).

Cách giải:

Chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh là 7cm, 8cm và 9cm là:

           7 + 8 + 9 = 24 (cm)

                    Đáp số: 24cm.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Tải về

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.