Bài tập cuối tuần Toán 2 tuần 6 - Đề 2 (Có đáp án và lời giải chi tiết)

Tải về

Đề bài

Bài 1. Đặt tính và tính tổng, biết các số hạng là :

   38 và 37                                 67 và 13

   ………...                              .……….....

   ………...                              .……….....

   ………...                              .……….....

   27 và 49                                 57 và 26

   ………...                              .……….....

   ………...                              .……….....

   ………...                              .……….....

Bài 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S : 

Bài 3. Nối (theo mẫu) : 

Bài 4. Trong vườn trồng hoa cúc và hoa hồng, trong đó có 19 bông hoa hồng. Số hoa cúc ít hơn số hoa hồng là 8 bông. Hỏi trong vườn có tổng cộng tất cả bao nhiêu bông hoa ?

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 5. Điền <, >, = ?

                   37 + 6 … 36 + 7

                   47 + 18 … 48 + 17

                   27 + 9 … 27 + 8

                   55 + 7 … 7 + 65

Lời giải chi tiết

Bài 1.

Phương pháp giải :

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các số cùng hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Tính : Cộng lần lượt các số từ phải sang trái.

Lời giải :

\(\begin{array}{l}\underline { + \begin{array}{*{20}{c}}{38}\\{37}\end{array}} \\\,\,\,\,\;75\end{array}\)                                    \(\begin{array}{l}\underline { + \begin{array}{*{20}{c}}{67}\\{13}\end{array}} \\\,\,\,\,\;80\end{array}\)

\(\begin{array}{l}\underline { + \begin{array}{*{20}{c}}{27}\\{49}\end{array}} \\\,\,\,\,\;76\end{array}\)                                    \(\begin{array}{l}\underline { + \begin{array}{*{20}{c}}{57}\\{26}\end{array}} \\\,\,\,\,\;83\end{array}\)

Bài 2.

Phương pháp giải :

Kiểm tra cách đặt tính và tính kết quả của các phép tính.

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các số cùng hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Tính : Cộng lần lượt các số từ phải sang trái.

Lời giải : 

Bài 3.

Phương pháp giải :

Thực hiện các phép tính trong ô rồi so sánh : Nếu kết quả lớn hơn 24 và nhỏ hơn 36 thì nối với hình tròn.

Lời giải :

Ta có: 18 + 12 = 30 ; 17 + 7 = 24;

 29 + 3 = 32 ;    27 + 9 = 36 ; 27 + 6 = 33.

Trong cá số 30, 24, 32, 36, 33, các số lớn hơn 24 và nhỏ hơn 36 là 30, 32, 33. 

Vậy ta nối như sau: 

Bài 4.

Phương pháp giải :

Tóm tắt :

Hoa hồng : 19 bông

Hoa cúc kém hoa hồng : 8 bông

Tất cả : … bông hoa ?

Muốn tìm đáp số, ta phải tính số hoa cúc trong vườn rồi cộng với số bông hoa hồng.

Lời giải :

Trong vườn có số bông hoa cúc là :

19 – 8 = 11 (bông)

Trong vườn có tất cả số bông hoa là :

11 + 19 = 30 (bông)

Đáp số : 30 bông.

Bài 5.

Phương pháp giải :

Tính lần lượt kết quả ở hai vế.

So sánh kết quả rồi điền dấu thích hợp.

Lời giải : 

             \(\underbrace {37 + 6}_{43}\,\,\, = \,\,\,\,\underbrace {36 + 7}_{43}\)

             \(\underbrace {47 + 18}_{65}\,\,\, = \,\,\,\,\underbrace {48 + 17}_{65}\)

             \(\underbrace {27 + 9}_{36}\,\,\, > \,\,\,\,\underbrace {27 + 8}_{35}\)

             \(\underbrace {55 + 7}_{62}\,\,\, < \,\,\,\,\underbrace {7 + 65}_{72}\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Tải về

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.