Bài tập cuối tuần Toán 2 tuần 19 - Đề 2 (Có đáp án và lời giải chi tiết)

Tải về

Bài tập cuối tuần 19 - Đề 2 bao gồm các bài tập chọn lọc với dạng bài tập giúp các em ôn tập lại kiến thức đã được học trong tuần

Đề bài

Phần 1. Trắc nghiệm :

Câu 1. Đúng ghi Đ , sai ghi S :

Tính 18 + 2 + 25 + 3 = ?

a)  97     …                             b)  48       …

Câu 2. Đúng ghi Đ , sai ghi S :

Tính tổng của năm số bốn .

a)  5 + 5 + 5 + 5 = 20                 …

b)  4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20           …

Câu 3. Nối tích với tổng thích hợp :

Câu 4. Đúng ghi Đ , sai ghi S :

a)  3 × 4 = 12,         4 được lấy 3 lần      …

b)  3 × 4 = 12,         3 được lấy 4 lần      …

Câu 5. Điền dấu phép tính thích hợp vào ô trống :

a)

3

 

4

=

7

b)  

3

 

4

=

12

c)

2

 

2

=

4

d)  

2

 

2

=

4

Phần 2 . Tự Luận :

Bài 1. Viết tổng các số hạng bằng nhau và viết phép nhân thích hợp :

Cho biết

Tổng

Tích

Tổng của 4 số 3

 

 

 

 

=

 

Tổng của 3 số 5

 

 

 

 

=

 

2 được lấy 4 lần

 

 

 

 

=

 

5 được lấy 2 lần

 

 

 

 

=

 

Bài 2. Tính bằng hai cách.

Có tất cả bao nhiêu lít dầu ? 

Cách 1                                           

Bài giải

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Cách 2  

Bài giải

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Bài 3. Giải bài toán bằng phép nhân:

Đoạn thẳng AD dài bao nhiêu xăng-ti-mét ?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Lời giải chi tiết

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1.

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các số cùng hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Tính : Cộng, trừ lần lượt các số từ phải qua trái.

Giải chi tiết:

Đặt tính rồi tính ta có:

                   \(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{18}\\{\,\,\,2}\\{\,25}\\{\,\,\,3}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,\,48}\end{array}\)

Do đó: 16 + 14 + 7 là 48.

Vậy ta có kết quả như sau

 a)  S                                      b)  Đ

Câu 2.

Phương pháp giải:

Xác định số hạng là 4 và số lần được lấy là 5, từ đó ta viết được tổng đúng.

Giải chi tiết:

Tổng của năm số bốn được viết là:

              4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20

Vậy ta có kết quả như sau:

a)  5 + 5 + 5 + 5 = 20                 S

b)  4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20           Đ

Câu 3.

Phương pháp giải:

3 + 3 là tổng của 2 số hạng bằng nhau, mỗi số hạng là 3.

Ta chuyển thành phép nhân như sau: 3 + 3 = 3 × 2.

Các câu khác làm tương tự.

Giải chi tiết:

Câu 4.

Phương pháp giải:

Viết tích 3 × 4 dưới dạng tổng các số hạng bằng nhau, từ đó xác định được số hạng và số lần được lấy.

Giải chi tiết:

3 × 4 = 3 + 3 + 3 + 3 = 12.

3 × 4 nghĩa là 3 được lấy 4 lần.

Vậy ta có kết quả như sau:

a)  3 × 4 = 12,         4 được lấy 3 lần        S

b)  3 × 4 = 12,         3 được lấy 4 lần        Đ

Câu 5.

Phương pháp giải:

Dựa vào các số và kết quả đã cho, nhẩm tính rồi điền dấu thích hợp vào chỗ chấm để có các phép tính đúng.

Giải chi tiết:

a)

3

+

4

=

7

b)  

3

×

4

=

12

c)

2

+

2

=

4

Hoặc

2

×

2

=

4

d)  

2

×

2

=

4

Hoặc

2

+

2

=

4

Phần 2. Tự luận

Bài 1.

Phương pháp giải:

- Xác định số hạng và số lần được lấy, từ đó ta viết được tổng đúng.

- Từ tổng các số hạng ta viết được dưới dạng tích, trong đó số hạng được lấy viết trước, số lần được lấy viết sau

Giải chi tiết:

Bài 2.

Phương pháp giải:

Cách 1: Xác định số lít dầu có trong mỗi can và số lần được lấy, sau đó viết dưới dạng tổng.

Cách 2: Xác định số lít dầu có trong mỗi can và số lần được lấy, sau đó viết dưới dạng tích

Giải chi tiết:

Cách 1.

Có tất cả số lít dầu là:

3 + 3 + 3 + 3 = 12 (\(l\))

Đáp số: 12\(l\).

Cách 2.

Có tất cả số lít dầu là:

3 × 4 = 12 (\(l\))

Đáp số: 12\(l\).

Bài 3.

Phương pháp giải:

- Quan sát hình vẽ ta thấy đoạn thẳng AD gồm 3 đoạn thẳng bằng nhau, mỗi đoạn thẳng dài 5cm, từ đó ta viết được tích tương ứng.

- Viết tích dưới dạng tổng để tính kết quả.

Giải chi tiết:

Đoạn thẳng AD dài số xăng-ti-mét là:

5 × 3 = 5 + 5 + 5 = 15 (cm)

Đáp số: 15cm.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Tải về

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, bứt phá điểm 9,10. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.