Bài tập cuối tuần Toán 2 tuần 23 - Đề 2 (Có đáp án và lời giải chi tiết)

Tải về

Bài tập cuối tuần 23 - Đề 2 bao gồm các bài tập chọn lọc với dạng bài tập giúp các em ôn tập lại kiến thức đã được học trong tuần

Đề bài

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Nối phép nhân với hai phép chia thích hợp (theo mẫu): 

Câu 2. Tô màu \(\dfrac{1}{2}\)  số ô vuông ở mỗi hình:

Phần 2. Tự luận

Bài 1. Chia nhẩm (theo mẫu): 

Mẫu: 2 : 2 = 1   ;     10 : 2 = 5

Bài 2. Có 16 cái cốc xếp đều vào 2 hộp. Hỏi mỗi hộp có mấy cái cốc?

Bài giải

……………………………………………………………………………………..............

……………………………………………………………………………………..............

……………………………………………………………………………………..............

Bài 3. Có 16 cái cốc xếp vào các hộp; mỗi hộp có 2 cốc. Hỏi có mấy hộp cốc?

Bài giải

……………………………………………………………………………………..............

……………………………………………………………………………………..............

……………………………………………………………………………………..............

Bài 4. Viết số thích hợp vào ô trống:

Lời giải chi tiết

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1.

Phương pháp:

Quan sát các phép nhân rồi viết phép chia tương ứng.

Cách giải: 

Câu 2.

Phương pháp:

- Đếm số ô vuông có trong mỗi hình.

- Chia số vừa tìm được cho 2 và tô màu số ô bằng với kết quả vừa tìm được.

Cách giải: 

Phần 2. Tự luận

Bài 1.

Phương pháp:

Nhẩm lại bảng chia 2 rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

Cách giải: 

Bài 2.

Phương pháp:

Để tìm số cái cốc có trong mỗi hộp ta lấy 16 chia cho 2 (vì có 2 hộp).

Cách giải: 

Mỗi hộp có số cái cốc là:

16 : 2 = 8 (cái cốc)

Đáp số: 8 cái cốc.

Bài 3.

Phương pháp:

Để tìm số hộp cốc ta lấy số cái cốc chia cho số cốc có trong mỗi hộp.

Cách giải: 

Có số hộp cốc là:

16 : 2 = 8 (hộp)

Đáp số: 8 hộp.

Bài 4.

Phương pháp:

Nhẩm lại bảng nhân 2, chia 2 đã học rồi điền số thích hợp vào ô trống.

Cách giải:

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Tải về