Bài tập cuối tuần Toán 2 tuần 23 - Đề 2 (Có đáp án và lời giải chi tiết)

>>>> Tải về ↓

Đề bài

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Nối phép nhân với hai phép chia thích hợp (theo mẫu): 

Câu 2. Tô màu \(\dfrac{1}{2}\)  số ô vuông ở mỗi hình:

Phần 2. Tự luận

Bài 1. Chia nhẩm (theo mẫu): 

Mẫu: 2 : 2 = 1   ;     10 : 2 = 5

Bài 2. Có 16 cái cốc xếp đều vào 2 hộp. Hỏi mỗi hộp có mấy cái cốc?

Bài giải

……………………………………………………………………………………..............

……………………………………………………………………………………..............

……………………………………………………………………………………..............

Bài 3. Có 16 cái cốc xếp vào các hộp; mỗi hộp có 2 cốc. Hỏi có mấy hộp cốc?

Bài giải

……………………………………………………………………………………..............

……………………………………………………………………………………..............

……………………………………………………………………………………..............

Bài 4. Viết số thích hợp vào ô trống:

Lời giải chi tiết

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1.

Phương pháp:

Quan sát các phép nhân rồi viết phép chia tương ứng.

Cách giải: 

Câu 2.

Phương pháp:

- Đếm số ô vuông có trong mỗi hình.

- Chia số vừa tìm được cho 2 và tô màu số ô bằng với kết quả vừa tìm được.

Cách giải: 

Phần 2. Tự luận

Bài 1.

Phương pháp:

Nhẩm lại bảng chia 2 rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

Cách giải: 

Bài 2.

Phương pháp:

Để tìm số cái cốc có trong mỗi hộp ta lấy 16 chia cho 2 (vì có 2 hộp).

Cách giải: 

Mỗi hộp có số cái cốc là:

16 : 2 = 8 (cái cốc)

Đáp số: 8 cái cốc.

Bài 3.

Phương pháp:

Để tìm số hộp cốc ta lấy số cái cốc chia cho số cốc có trong mỗi hộp.

Cách giải: 

Có số hộp cốc là:

16 : 2 = 8 (hộp)

Đáp số: 8 hộp.

Bài 4.

Phương pháp:

Nhẩm lại bảng nhân 2, chia 2 đã học rồi điền số thích hợp vào ô trống.

Cách giải:

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Tải về

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.