Bài tập cuối tuần Toán 2 tuần 7 - Đề 1 (Có đáp án và lời giải chi tiết)

>>>> Tải về ↓

Đề bài

Bài 1. Vẽ kim chỉ cân sao cho :  

Bài 2. Tính :

           6kg + 5kg – 1kg = …

           8kg + 17kg + 5kg = …

           26kg + 8kg + 9kg = …

           17kg – 7kg + 7kg = …

Bài 3. Viết số thích hợp vào ô trống : 

Bài 4. Mẹ kém bố 6 tuổi. Hỏi khi mẹ 26 tuổi thì bố bao nhiêu tuổi ? 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 5. Sắp xếp các phép tính : 46 + 8; 39 + 5; 7 + 26; 16 + 30 :

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn.

........................................................................................................................................

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé. 

........................................................................................................................................

Lời giải chi tiết

Bài 1.

Phương pháp giải :

a) Khi hai vật ở hai đĩa cân có cân nặng bằng nhau, kim chỉ cân sẽ đứng thẳng, năm cân bằng ở giữa.

b) Khi trong hai đĩa cân có một vật nặng hơn, kim chỉ cân sẽ chếch hướng về vật nặng hơn đó.

Lời giải : 

Bài 2.

Phương pháp giải :

Tính tổng, hiệu các số theo thứ tự từ trái sang phải, rồi viết “kg” vào sau kết quả tìm được.

Lời giải :

           6kg + 5kg – 1kg = 10kg

           8kg + 17kg + 5kg = 30kg

           26kg + 8kg + 9kg = 43kg

           17kg – 7kg + 7kg = 17kg.

Bài 3.

Phương pháp giải :

Cộng hai số hạng đã cho theo thứ tự các số từ hàng đơn vị đến hàng chục rồi điền kết quả vào ô trống thích hợp.
Lời giải :

Bài 4.

Phương pháp giải :

Tóm tắt :

Mẹ : 26 tuổi.

Mẹ kém bố : 6 tuổi

Bố : … tuổi ?

Muốn tìm đáp số, ta lấy số tuổi của mẹ cộng với 6 tuổi. 

Lời giải :

Số tuổi của bố là :

26 + 6 = 32 (tuổi)

Đáp số : 32 tuổi.

Bài 5.

Phương pháp giải :

Thực hiện tính lần lượt các phép tính rồi so sánh với nhau để sắp xếp theo thứ tự đúng.

Lời giải :

Ta có:  46 + 8 = 54 ;         39 + 5 = 44

            7 + 26 = 33 ;        16 + 30 = 46.

So sánh các số ta được:  33 < 44 < 46 < 54. 

a) Các phép tính được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là : 

7 + 26;   39 + 5;   16 + 30;   46 + 8.

b) Các phép tính được xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là :

46 + 8;  16 + 30;  39 + 5;  7 + 26.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Tải về

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.