Bài tập cuối tuần Toán 2 tuần 7 - Đề 1 (Có đáp án và lời giải chi tiết)

Tải về

Bài tập cuối tuần 7 - Đề 1 bao gồm các bài tập chọn lọc với dạng bài tập giúp các em ôn tập lại kiến thức đã được học trong tuần

Đề bài

Bài 1. Vẽ kim chỉ cân sao cho :  

Bài 2. Tính :

           6kg + 5kg – 1kg = …

           8kg + 17kg + 5kg = …

           26kg + 8kg + 9kg = …

           17kg – 7kg + 7kg = …

Bài 3. Viết số thích hợp vào ô trống : 

Bài 4. Mẹ kém bố 6 tuổi. Hỏi khi mẹ 26 tuổi thì bố bao nhiêu tuổi ? 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 5. Sắp xếp các phép tính : 46 + 8; 39 + 5; 7 + 26; 16 + 30 :

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn.

........................................................................................................................................

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé. 

........................................................................................................................................

Lời giải chi tiết

Bài 1.

Phương pháp giải :

a) Khi hai vật ở hai đĩa cân có cân nặng bằng nhau, kim chỉ cân sẽ đứng thẳng, năm cân bằng ở giữa.

b) Khi trong hai đĩa cân có một vật nặng hơn, kim chỉ cân sẽ chếch hướng về vật nặng hơn đó.

Lời giải : 

Bài 2.

Phương pháp giải :

Tính tổng, hiệu các số theo thứ tự từ trái sang phải, rồi viết “kg” vào sau kết quả tìm được.

Lời giải :

           6kg + 5kg – 1kg = 10kg

           8kg + 17kg + 5kg = 30kg

           26kg + 8kg + 9kg = 43kg

           17kg – 7kg + 7kg = 17kg.

Bài 3.

Phương pháp giải :

Cộng hai số hạng đã cho theo thứ tự các số từ hàng đơn vị đến hàng chục rồi điền kết quả vào ô trống thích hợp.
Lời giải :

Bài 4.

Phương pháp giải :

Tóm tắt :

Mẹ : 26 tuổi.

Mẹ kém bố : 6 tuổi

Bố : … tuổi ?

Muốn tìm đáp số, ta lấy số tuổi của mẹ cộng với 6 tuổi. 

Lời giải :

Số tuổi của bố là :

26 + 6 = 32 (tuổi)

Đáp số : 32 tuổi.

Bài 5.

Phương pháp giải :

Thực hiện tính lần lượt các phép tính rồi so sánh với nhau để sắp xếp theo thứ tự đúng.

Lời giải :

Ta có:  46 + 8 = 54 ;         39 + 5 = 44

            7 + 26 = 33 ;        16 + 30 = 46.

So sánh các số ta được:  33 < 44 < 46 < 54. 

a) Các phép tính được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là : 

7 + 26;   39 + 5;   16 + 30;   46 + 8.

b) Các phép tính được xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là :

46 + 8;  16 + 30;  39 + 5;  7 + 26.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Tải về