Bài tập cuối tuần Toán 2 tuần 24 - Đề 2 (Có đáp án và lời giải chi tiết)

Tải về

Đề bài

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm:

Câu 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) Chia số bị chia cho số chia thì được thương …

b) Chia số chia cho số bị chia thì được thương …

Câu 2. Nối phép chia với thương của phép chia đó:

Câu 3. Tô màu vào \(\dfrac{1}{3}\) số ô vuông ở mỗi hình:

Phần 2. Tự luận

Bài 1. Tính nhẩm:

12 : 3 = …                              9 : 3 = …

30 : 3 = …                              15 : 3 = …   

6 : 3 = …                                27 : 3 = …

18 : 3 = …                              24 : 3 = …

Bài 2. Tính (theo mẫu):

Mẫu: 6cm : 2 = 3cm

15cm : 3 = …                        16dm : 2 = …

18kg : 2 = …                         24l : 3 = …

Bài 3. Có 21l dầu đổ đều vào 3 can. Hỏi mỗi can có bao nhiêu lít dầu?

Bài giải

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 4. Có 21l dầu đổ vào các can, mỗi can có 3l dầu. Hỏi có bao nhiêu can dầu?

Bài giải

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 5. Điền số bé hơn 20 vào ô trống:

 

:

 

=

6

Lời giải chi tiết

Phần 1.

Câu 1.

Phương pháp:

Áp dụng công thức: Số bị chia : số chia = thương.

Cách giải:

a) Chia số bị chia cho số chia thì được thương        (Đ)

b) Chia số chia cho số bị chia thì được thương       (S)    

Câu 2.

Phương pháp:

Nhẩm lại bảng chia 2, bảng chia 3 để tìm kết quả của mỗi phép chia, sau đó nối phép tính với kết quả của phép tính đó.

Cách giải:

Câu 3.

Phương pháp:

- Đếm số ô vuông có trong mỗi hình. 

- Chia số vừa tìm được cho 3 và tô màu số ô bằng với kết quả vừa tìm được.

Cách giải:

Ta có thể tô màu như sau: 

Phần 2.

Bài 1.

Phương pháp:

Nhẩm lại bảng chia 3 rồi điền kết quả vào chỗ chấm.

Cách giải:

12 : 3 = 4                                    9 : 3 = 3

30 : 3 = 10                                  15 : 3 = 5

6 : 3 = 2                                     27 : 3 = 9

18 : 3 = 6                                   24 : 3 = 8

Bài 2.

Phương pháp:

Nhẩm lại bảng chia 2, bảng chia 3 rồi điền kết quả vào chỗ chấm và ghi thêm đơn vị đo vào sau kết quả vừa tìm được.

Cách giải:

15cm : 3 = 5cm                  16dm : 2 = 8dm

18kg : 2 = 9kg                    24l : 3 = 8l

Bài 3.

Phương pháp:

Muốn tìm số lít dầu có trong mỗi can ta lấy số lít dầu chia cho số can.

Cách giải:

Mỗi can có số lít dầu là:

21 : 3 = 7 (l)

Đáp số : 7l.

Bài 4.

Phương pháp:

Để tìm số can dầu ta lấy số lít dầu chia cho số lít dầu có trong mỗi can.

Cách giải:

Có số can dầu là:

21 : 3 = 7 (can dầu)

Đáp số: 7 can dầu.

Bài 5.

Phương pháp:

Nhẩm lại bảng chia 2, bảng chia 3 rồi điền số thích hợp vào ô trống.

Cách giải:

Ta có thể điền như sau: 

12

:

2

=

6

 Hoặc:

18

:

3

=

6

Loigiaihay.com

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Tải về

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.