Bài tập cuối tuần Toán 2 tuần 24 - Đề 1 (Có đáp án và lời giải chi tiết)

Tải về

Đề bài

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) Thương là kết quả của phép tính nhân     …

b) Thương là kết quả của phép tính chia      …

Câu 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) Thương của 12 và 2 là bao nhiêu?

10 …                                                  6 …

b) Thương của 12 và 3 là bao nhiêu ?

9 …                                                    4 …

Câu 3. Nối phép tính với kết quả của phép tính đó:

 

Phần 2. Tự luận

Bài 1. Tính

 3 × 4 = …                        3 × 6 = …                          3 × 9 = …

12 : 3 =…                         18 : 3 = …                         27 : 3 = …

Bài 2. Có 15 bút chì xếp đều vào 3 hộp. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu bút chì? 

Bài giải

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 3. Có 18 kg gạo chia đều vào 3 túi. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài giải

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 4. Tính:

Bài 5. Số? 

Lời giải chi tiết

Phần 1.

Câu 1.

Phương pháp:

- Đọc kĩ các câu đã cho rồi xác định tính đúng – sai của mỗi câu.

- Xem lại lí thuyết về phép nhân, phép chia.

Cách giải:

a) Thương là kết quả của phép tính nhân     (S)

b) Thương là kết quả của phép tính chia      (Đ)

Câu 2.

Phương pháp:

a) Để tìm thương của 12 và 2, ta thực hiện phép chia 12 : 2.

b) Để tìm thương của 12 và 3, ta thực hiện phép chia 12 : 3.

Cách giải:

a)  Thương của 12 và 2 là :

                   12 : 2 = 6

Vậy ta điền như sau:

10    (S)                                 6       (Đ)

b) Thương của 12 và 3 là :

                   12 : 3 = 4

Vậy ta điền như sau:

9      (S)                                4       (Đ)

Câu 3.

Phương pháp:

Nhẩm lại bảng chia 3 để tìm kết quả của mỗi phép chia, sau đó nối phép tính với kết quả của phép tính đó.

Cách giải: 

Phần 2.

Bài 1.

Phương pháp:

Nhẩm lại bảng nhân 3, bảng chia 3 rồi điền kết quả vào chỗ chấm.

Cách giải:

         3 × 4 = 12

         12 : 3 = 4

         3 × 6 = 18

        18 : 3 = 6

         3 × 9 = 27

         27 : 3 = 9

Bài 2.

Phương pháp:

Để tìm số bút chì có trong mỗi hộp ta lấy số bút chì chia cho 3 (vì có 3 hộp).

Cách giải:

Mỗi hộp có số bút chì là:

15 : 3 = 5 (bút chì)

Đáp số: 5 bút chì.

Bài 3.

Phương pháp:

Để tìm số ki-lô-gam gạo có trong mỗi túi ta lấy số ki-lô-gam gạo chia cho 3 (vì có 3 túi).

Cách giải:

Mỗi túi có số ki-lô-gam gạo là:

18 : 3 = 6 (kg)

Đáp số: 6kg.

Bài 4.

Phương pháp:

Nhẩm lại bảng chia 3 rồi điền kết quả vào ô trống. 

Cách giải:

Bài 5.

Phương pháp:

Nhẩm lại các bảng chia đã học rồi điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Cách giải:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Tải về

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.