Bài tập cuối tuần Toán 2 tuần 2 - Đề 2 (Có đáp án và lời giải chi tiết)

Tải về

Đề bài

Bài 1. Tính nhẩm :

50 – 10 – 20 = ......

20 + 50 = ......                        

60 – 30 = ...... 

40 + 10 + 30 =  ......

70 – 30 = ......   

80 – 20 – 20 =  ......                     

Bài 2. Đặt tính rồi tính :

44 + 24;                                   26 + 63;

.............                                   ..............

.............                                   ..............

.............                                   ..............

71 + 15;                                   45 – 13;

.............                                   ..............

.............                                   ..............

.............                                   ..............

86 – 22;                                   94 – 43.

.............                                   ..............

.............                                   ..............

.............                                   ..............

Bài 3. Viết các số :

a) Bé hơn 27 và lớn hơn 22:

...................................................................

b) Lớn hơn 72 và bé hơn 79.

...................................................................

Bài 4. Giải bài toán sau.

Lớp 2B có 16 học sinh nữ và 13 học sinh nam. Hỏi lớp 2B có tổng số bao nhiêu học sinh ?

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Ngoài vườn có 24 bông hoa. Lan hát 10 bông hoa vào tặng mẹ. Hỏi ngoài vườn còn tất cả bao nhiêu bông hoa ?

A. 12 bông hoa.                      

B. 13 bông hoa.                      

C. 14 bông hoa.

Lời giải chi tiết

Bài 1.

Phương pháp giải :

- Thực hiện phép cộng, trừ các chữ số hàng chục rồi viết thêm số 0 vào kết quả vừa tìm được.

Lời giải :

50 – 10 – 20 = 20 ;

20 + 50 = 70 ;                      

60 – 30 = 30 ; 

40 + 10 + 30 = 80 ;

70 – 30 = 40 ;

80 – 20 – 20 = 40.     

Bài 2.

Phương pháp giải :

- Đặt tính: Viết phép tính sao cho các số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính: Cộng, trừ lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải :

\(\begin{array}{l}\underline { + \begin{array}{*{20}{c}}{44}\\{24}\end{array}} \\\,\,\,\,\;68\end{array}\)                                    \(\begin{array}{l}\underline { + \begin{array}{*{20}{c}}{26}\\{63}\end{array}} \\\,\,\,\,\;89\end{array}\)

\(\begin{array}{l}\underline { + \begin{array}{*{20}{c}}{71}\\{15}\end{array}} \\\,\,\,\,\;86\end{array}\)                                    \(\begin{array}{l}\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{45}\\{13}\end{array}} \\\,\,\,\,\;32\end{array}\)

\(\begin{array}{l}\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{86}\\{22}\end{array}} \\\,\,\,\,\;64\end{array}\)                                    \(\begin{array}{l}\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{94}\\{43}\end{array}} \\\,\,\,\,\;51\end{array}\)

Bài 3.

Phương pháp giải : 

Vận dụng :

- Số liền sau của a thì lớn hơn a một đơn vị.

- Số liền trước của a thì bé hơn a một đơn vị.

Viết các số trong phạm vi đã cho.

Lời giải :

a) Các số bé hơn 27 và lớn hơn 22 là : 26, 25, 24, 23.

b) Các số lớn hơn 72 và bé hơn 79 là : 73, 74, 75, 76, 77, 78.

Bài 4.

Phương pháp giải :

    Tóm tắt :

Nữ : 16 học sinh.

Nam : 13 học sinh.

Tất cả : … học sinh ?

Muốn tìm lời giải, ta lấy số học sinh nữ cộng với số học sinh nam của lớp 2B.

Lời giải :

Tổng số học sinh của lớp 2B là :

16 + 13 = 29 (học sinh).

Đáp số : 29 học sinh.

Bài 5.

Phương pháp giải :

    Tóm tắt :

Ban đầu : 24 bông hoa.

Lan hái : 10 bông hoa.

Còn lại : … bông hoa ?

Muốn tìm lời giải, lấy số bông hoa ngoài vườn ban đầu trừ đi số bông hoa Lan đã hái.

Lời giải :

Số bông hoa còn lại ngoài vườn là :

24 – 10 = 14 (bông hoa).

Đáp số : 14 bông hoa.

Chọn đáp án C.

 Loigiaihay.com 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Tải về

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.