Bài tập cuối tuần Toán 2 tuần 20 - Đề 2 (Có đáp án và lời giải chi tiết)


Bài tập cuối tuần 20 - Đề 2 bao gồm các bài tập chọn lọc với dạng bài tập giúp các em ôn tập lại kiến thức đã được học trong tuần

Đề bài

Phần 1. Trắc nghiệm :

Câu 1.  Đúng ghi Đ , sai ghi S :

a)  2 được lấy 3 lần viết là 2 × 3 = 6     …

b)  2 được lấy 3 lần viết là 3 × 2 = 6     …

c)  3 × 4 = 12 ; 3 được lấy 4 lần           …

d)  3 × 4 = 12 ; 4 được lấy 3 lần           …

Câu 2. Nối phép tính với kết quả đúng :

Câu 3. Nối phép tính với kết quả đúng :

Câu 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S . Viết phép tính đúng hay sai ?

* Mỗi con vịt có 2 chân . Hỏi 3 con vịt có bao nhiêu chân ?

a)  2 × 3 = 6 (chân)       ….

b)  3 × 2 = 6 (chân)       ….

* Mỗi can dầu đựng 3\(l\) dầu . Hỏi 2 can dầu đựng bao nhiêu lít dầu ?

c)  2 × 3 = 6 (\(l\))       ….

d)  3 × 2 = 6 (\(l\))       ….

Phần 2. Tự luận:

Bài 1. Viết 9 số khác nhau đều bé hơn 10 vào các ô trống ở hàng thứ hai. Viết kết quả phép tính vào hàng thứ ba .

Bài 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm : 

Bài 3. Con kiến đi từ A qua B, qua C rồi đến D. Hỏi con kiến đi từ A đến D được quãng đường dài bao nhiêu đề-xi-mét ?

 

Bài giải

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Lời giải chi tiết

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1

Phương pháp:

Đọc kĩ các câu đã cho, xác định xem mỗi số hạng là gì và được lấy bao nhiêu lần, từ đó viết phép nhân tương ứng.

Cách giải: 

a)  2 được lấy 3 lần viết là 2 × 3 = 6        Đ

b)  2 được lấy 3 lần viết là 3 × 2 = 6        S

c)  3 × 4 = 12 ; 3 được lấy 4 lần               Đ

d)  3 × 4 = 12 ; 4 được lấy 3 lần              S 

Câu 2

Phương pháp:

Nhẩm tính các phép tính trong bảng nhân 2, bảng nhân 3 rồi nối phép tính với kết quả đúng.

Cách giải: 

Câu 3

Phương pháp:

- Nhẩm tính các phép tính trong bảng nhân 2, bảng nhân 3.

- Nếu có đơn vị đo thì sau khi tính ta ghi đơn vị đo vào sau kết quả.

Cách giải: 

Phần 2. Tự luận

Bài 1. 

Phương pháp:

- Viết 9 số khác nhau đều bé hơn 10 vào các ô trống ở hàng thứ hai (thứ tự các số ở hàng thứ hai là tùy chọn của mỗi học sinh).

- Nhẩm tính lại bảng nhân 3 rồi điền kết quả vào ô trống ở hàng thứ ba.

Cách giải:

Ta có thể điền như sau:

Bài 2. 

Phương pháp:

Nhẩm lại các phép tính trong bảng nhân 2, bảng nhân 3 rồi điền số còn thiếu vào chỗ chấm.

Cách giải:

Bài 3. 

Phương pháp:

Cách 1: Độ dài quãng đường từ A đến D = độ dài AB + độ dài BC + độ dài CD.

Cách 2: Độ dài quãng đường từ A đến D = độ dài AB × 3 (Vì độ dài AB, BC, CD bằng nhau)

Cách giải:

Cách 1.

Con kiến đi từ A đến D được quãng đường dài số đề-xi-mét là:

2 + 2 + 2 = 6 (dm)

Đáp số: 6dm.

Cách 2.

Con kiến đi từ A đến D được quãng đường dài số đề-xi-mét là:

2 × 3 = 6 (dm)

Đáp số: 6dm.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu