Bài tập cuối tuần Toán 2 tuần 11 - Đề 2 (Có đáp án và lời giải chi tiết)

Tải về

Bài tập cuối tuần 11 - Đề 2 bao gồm các bài tập chọn lọc với dạng bài tập giúp các em ôn tập lại kiến thức đã được học trong tuần

Đề bài

Bài 1. Tìm \(x\) :

a) \(x\) + 26 = 72

………………...

………………...

b) 17 + \(x\) = 32

………………...

………………...

c) \(x\)+ 28 = 52

………………...

………………...

d) \(x\) + 9 = 32

………………...

………………...

Bài 2. Viết số thích hợp vào ô trống : 

Bài 3. Viết chữ số thích hợp vào ô trống : 

Bài 4. Một sợi dây dài 72cm. Người ta cắt đi một đoạn, đoạn dây còn lại dài 29cm. Hỏi đoạn dây đã cắt đi dài bao nhiêu cen-ti-mét ?

………………………………...........................................................................................

………………………………...........................................................................................

………………………………...........................................................................................

Bài 5. Số ? 


Trong đã cho có …  hình chữ nhật.

Lời giải chi tiết

Bài 1.

Phương pháp giải :

Muốn tìm \(x\), ta lấy tổng trừ đi số hạng còn lại.

Lời giải :

a) \(x\) + 26 = 72

            \(x\) = 72 – 26

            \(x\) = 46.

b) 17 + \(x\) = 32

            \(x\) = 32 – 17

            \(x\) = 15.

c) \(x\) + 28 = 52

            \(x\) = 52 – 28

           \(x\) = 24.

d) \(x\) +  9 = 32

           \(x\) = 32 – 9

           \(x\) = 23.

Bài 2.

Phương pháp giải :

Muốn điền đáp số vào chỗ trống, ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

Lời giải : 

Bài 3.

Phương pháp giải :

a) Tính kết quả hai vế rồi điền số thích hợp vào ô trống.

b)  Nhận thấy số nằm giữa 28 và 30 là 29, nên ta thực hiện phép trừ 42 cho 29 để tìm ra số thích hợp.

Lời giải :

a) Ta có:  62 – 27 = 35 ;  14 + 19 = 33.

Mà 35 > 34 > 33.

Vậy số thích hợp điền vào ô trống là 4.

b) Ta có: 28 < 29 < 30, do đó : 42 – 1\(\square\) = 29.

Lại có: 42 – 29 = 13.

Vậy số thích hợp điền vào ô trống là 3.

Ta có kết quả chung như sau: 

Bài 4.

Phương pháp giải :

Tóm tắt :

Ban đầu : 72cm

Còn lại : 29cm

Cắt đi : ... cm ?

Muốn tìm lời giải, ta lấy chiều dài ban đầu của sợi dây trừ đi chiều dài còn lại.

Lời giải :

Chiều dài của đoạn dây bị cắt đi là :

72 – 29 = 43 (cm)

Đáp số : 43cm.

Bài 5.

Phương pháp giải :

Liệt kê tất cả các hình chữ nhật có trong hình rồi đếm số lượng.

Lời giải :

Hình đã cho có các hình chữ nhật : ABMK, ABHI, ACGI, ADFI, BCGH, BDFH, CDEN, ENGF, CDFG, KMHI

Vậy trong hình đã cho có 10 hình chữ nhật. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Tải về