Bài tập cuối tuần Toán 2 tuần 10 - Đề 1 (Có đáp án và lời giải chi tiết)

>>>> Tải về ↓

Đề bài

Bài 1. Viết số thích hợp vào ô trống : 

Bài 2. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ là :

40 và 22;                                  60 và 17;

80 và 35;                                  70 và 19.

Bài 3. Nối (theo mẫu) :

Bài 4. Tìm \(x\):

a) \(x\) + 8 = 30;                      b) 4 + \(x\) = 11;

    ..................                       .....................

    ..................                       .....................

c) \(x\) + 41 = 70;                    d) 22 + \(x\) = 60.

    ..................                       .....................

    ..................                       .....................

Bài 5. Năm nay bố An 3 chục tuổi, bố hơn An 23 tuổi. Hỏi năm nay An bao nhiêu tuổi ?

……………………………………………………………………………………..............

……………………………………………………………………………………..............

……………………………………………………………………………………..............

……………………………………………………………………………………..............

Lời giải chi tiết

Bài 1.

Phương pháp giải :

Muốn tìm số hạng, ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

Lời giải :


Bài 2.

Phương pháp giải : 

- Đặt tính: Viết phép tính sao cho các số cùng hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Tính: Trừ các số theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải :

       

Bài 3.

Phương pháp giải :

Thực hiện phép trừ 11 với một số, rồi nối với số thích hợp.

Lời giải :

Bài 4.

Phương pháp giải :

Muốn tìm số hạng \(x\), ta lấy tổng trừ đi số hạng còn lại.

Lời giải :

a) \(x\) + 8 = 30

          \(x\) = 30 – 18

          \(x\) = 12.

b) 4 + \(x\) = 11

          \(x\) = 11 – 4

          \(x\) = 7.     

c) \(x\) + 41 = 70;

           \(x\) = 70 – 41

           \(x\) = 29.

d) 22 + \(x\) = 60

            \(x\) = 60 – 12

            \(x\) = 48.

Bài 5.

Phương pháp giải :

Tóm tắt :

Bố An : 3 chục tuổi

Bố hơn An : 23 tuổi

An : … tuổi ?

Cách giải:

Đổi :  3 chục tuổi = 30 tuổi.

Muốn tìm đáp số, ta lấy số tuổi của bố An trừ đi số tuổi bố hơn An.

Lời giải :

Đổi : 3 chục tuổi = 30 tuổi

Số tuổi của An năm nay là :

30 – 23 = 7 (tuổi)

Đáp số : 7 tuổi. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Tải về

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.