Bài tập cuối tuần Toán 2 tuần 14 - Đề 1 (Có đáp án và lời giải chi tiết)


Bài tập cuối tuần 14 - Đề 1 bao gồm các bài tập chọn lọc với dạng bài tập giúp các em ôn tập lại kiến thức đã được học trong tuần

Đề bài

Bài 1. Tính :

17 + 28 – 19 = …            60 – 8 – 24 = …

35 – 6 + 33 = …              67 – 29 – 28 = …

57 + 19 – 38 = …            23 + 45 – 9 = …

Bài 2. Đặt tính rồi tính :

67 – 28;                                    58 – 9;

……….                                     ………

……….                                     ………

……….                                     ………

 45 – 27;                                   86 – 39.

……….                                     ………

……….                                     ………

……….                                     ………

Bài 3. Tìm \(x\) :

a) \(x\) + 6 = 45;              b) 39 + \(x\) = 96 – 18

   ………………               ..........................

   ………………               ..........................

   ………………               ..........................

Bài 4. Năm nay bố 38 tuổi, My 9 tuổi. Hỏi bố hơn My bao nhiêu tuổi ?

....................................................................

....................................................................

....................................................................

Lời giải chi tiết

Bài 1.

Phương pháp giải :

Thực hiện các phép tính lần lượt từ trái qua phải, rồi điền kết quả vào chỗ chấm.

Lời giải :

17 + 28 – 19 = 45 – 19 = 26

60 – 8 – 24 = 52 – 24 = 28

35 – 6 + 33 = 29 + 33 = 62

67 – 29 – 28 = 38 – 28 = 10

57 + 19 – 38 = 76 – 38 = 38

23 + 45 – 9 = 68 – 9 = 59

Bài 2.

Phương pháp giải :

Đặt tính : Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

Tính : Trừ lần lượt các số từ phải qua trái.

Lời giải :

\(\begin{array}{l}\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{67}\\{28}\end{array}} \\\,\,\,\,39\end{array}\)                   \(\begin{array}{l}\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{58}\\{9}\end{array}} \\\,\,\,\,49\end{array}\)                   \(\begin{array}{l}\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{45}\\{27}\end{array}} \\\,\,\,\,18\end{array}\)                    \(\begin{array}{l}\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{86}\\{39}\end{array}} \\\,\,\,\,47\end{array}\)

Bài 3.

Phương pháp giải :

- Tính giá trị vế phải trước (nếu cần).

- \(x\) ở vị trí số hạng, để tìm \(x\) ta lấy tổng trừ đi số hạng còn lại.

Lời giải : 

a)  \(x\) + 6 = 45 

     \(x\)       = 45 – 6

     \(x\)       = 39. 

b)  39 + \(x\) = 96 – 18

     39 + \(x\) = 78

             \(x\) = 78 – 39

             \(x\) = 39.

Bài 4.

Phương pháp giải :

Tóm tắt :

Bố : 38 tuổi

My : 9 tuổi

Bố hơn My : … tuổi ?

Muốn tìm lời giải, ta lấy số tuổi của bố trừ đi số tuổi của My.

Lời giải :

Bố hơn My số tuổi là :

38 – 9 = 29 (tuổi)

Đáp số : 29 tuổi.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, bứt phá điểm 9,10. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.