Bài tập 4 trang 8 vở bài tập lịch sử 7


Giải bài tập 4 trang 8 VBT lịch sử 7: Nhà Đường củng cố bộ máy nhà nước bằng nhiều biện pháp.

Đề bài

a) Nhà Đường củng cố bộ máy nhà nước bằng nhiều biện pháp. Hãy đánh dấu x vào các ô trống đầu câu mà em cho là sai:

☐ Cử người thân tín đi cai quản các địa phương.

☐ Mở khoa thi tuyển chọn nhân tài.

☐ Giảm tô thuế, chia ruộng công và ruộng bỏ hoang cho nông dân.

☐ Phát triển thủ công nghiệp, thương mại với các nước.

b) Thế nào là chế độ quân điền?

c) Tại sao nói thời dưới thời Đường, Trung Quốc trở thành một quốc gia phong kiến cường thịnh nhất châu Á? Nêu một số đặc điểm về:

- Kinh tế

- Đối nội

- Đối ngoại

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 3: Sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời Đường.

Lời giải chi tiết

a) ☒ Phát triển thủ công nghiệp, thương mại với các nước.

b) Chế độ quân điền là: nhà nước lấy ruộng công và ruộng bỏ hoang chia cho nông dân.

c)

- Kinh tế: Nhà nước giảm tô thuế, thực hiện chế độ quân điền. Nhờ đó, nông dân có ruộng để cày cấy, sản xuất nông nghiệp phát triển.

- Đối nội:

+ Bộ máy nhà nước được củng cố và hoàn thiện.

+ Cử người thân tín đi cai quản các địa phương, mở khoa thi để tuyển chọn nhân tài.

+ Xã hội đạt tới sự phồn thịnh.

- Đối ngoại: đem quân xâm chiếm, xâm lược và đô hộ các quốc gia lân cận.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 42 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí