Bài tập 8 trang 10 vở bài tập lịch sử 7


Giải bài tập 8 trang 10 VBT lịch sử 7: Thời Minh - Thanh nhiều nhân tố làm cho mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa

Đề bài

Thời Minh - Thanh nhiều nhân tố làm cho mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa dần dần xuất hiện ở Trung Quốc. Hãy đánh dấu x vào ô trống đầu câu mà em cho là đúng:

☐ Nông nghiệp phát triển kèm theo tô thuế nặng nề.

☐ Nhiều xưởng thủ công lớn có trình độ chuyên môn cao, thuê nhiều nhân công buôn bán với nước ngoài phát triển, hình thành nhiều thương cảng lớn.

☐ Đội ngũ những người làm thuê ngày càng đông đảo.

☐ Đưa quân đi xâm chiếm các nước, thôn tính đất đai.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 5: Trung Quốc thời Minh - Thanh, suy luận trả lời.

Lời giải chi tiết

☒ Nhiều xưởng thủ công lớn có trình độ chuyên môn cao, thuê nhiều nhân công buôn bán với nước ngoài phát triển, hình thành nhiều thương cảng lớn.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.8 trên 22 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí