Bài C8 trang 23 SGK Vật lí 6


Dùng các từ thích hợp trong

Đề bài

Dùng các từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau :

a) Nếu hai đội kéo co mạnh ngang nhau thì họ sẽ tác dụng lên dây hai lực (1) ....... Sợi dây chịu tác dụng của hai lực cân bằng thì sẽ (2) ..........

b) Lực do đội bên phải tác dụng lên dây có phương dọc theo sợi dây, có chiều hướng về bên phải. Lực do đội bên trái tác dụng lên sợi dây có phương dọc theo sợi dây và có (3) .......... hướng về bên trái.

c) Hai lực cân bằng là hai lực mạnh như nhau, có cùng (4) .......... nhưng ngược (5) ..........., tác dụng vào cùng một vật.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

a) (1) cân bằng ; (2) đứng yên.

b) (3) chiều.

c) (4) phương ; (5) chiều.

a) Nếu hai đội kéo co mạnh ngang nhau thì họ sẽ tác dụng lên dây hai lực cân bằng. Sợi dây chịu tác dụng của hai lực cân bằng thì sẽ đứng yên.

b) Lực do đội bên phải tác dụng lên dây có phương dọc theo sợi dây, có chiều hướng về bên phải. Lực do đội bên trái tác dụng lên sợi dây có phương dọc theo sợi dây và có chiều hướng về bên trái.

c) Hai lực cân bằng là hai lực mạnh như nhau, có cùng phương nhưng ngược chiều, tác dụng vào cùng một vật.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 61 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí