Bài C5 trang 22 SGK Vật lí 6


Giải bài C5 trang 22 SGK Vật lí 6. Hãy xác định phương và

Đề bài

Hãy xác định phương và chiều của lực do nam châm tác dụng lên quả nặng trong thí nghiệm ở hình 6.3