Bài C4 trang 18 sgk vật lý 6

Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Hãy tìm từ hoặc số thích hợp trong khung

C4. Hãy tìm từ hoặc số thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

(2)........... là khối lượng của sữa chứa trong hộp.

- 397g

- 500g

- GHĐ

- lượng

- khối lượng

Bài giải:

(2) - 397 g;

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan