Bài C2 trang 78 sgk vật lí 6

Bình chọn:
3.7 trên 30 phiếu

Bài C2. Trong các khoảng thời gian sau, dạng của đường biểu diễn có đặc điểm gì?

Bài C2. Trong các khoảng thời gian sau, dạng của đường biểu diễn có đặc điểm gì?

- Từ phút thứ 0 đến phút thứ 4;

- Từ phút thứ 4 đến phút thứ 7;

- Từ phút thứ 7 đến phút thứ 15;

Hướng dẫn giải:

1. Đường biểu diễn từ phút thứ 4 là đoạn thẳng nằm nghiêng.

2. Đường biểu diến từ phút thứ 4 đến phút thứ 7 là đoạn thẳng nằm ngang.

3. Đwòng biểu diễn từ phút thứ 7 đến phút thứ 15 là đoạn thẳng nằm nghiêng.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan