Bài C1 trang 78 SGK Vật lí 6


Tới nhiệt độ nào thì băng phiến bắt đầu đông đặc?

Đề bài

Tới nhiệt độ nào thì băng phiến bắt đầu đông đặc ?

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Từ bảng số liệu, ta thấy nhiệt độ của băng phiến giảm dần khi đạt nhiệt độ \(80^0C\) băng phiến tồn tại ở cả trạng thái lỏng và rắn nên ta suy ra tới nhiệt độ \(80^0C\) thì băng phiến bắt đầu đông đặc.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 72 phiếu
 • Bài C2 trang 78 SGK Vật lí 6

  Giải bài C2 trang 78 SGK Vật lí 6. Trong các khoảng thời gian sau, dạng của đường biểu diễn có đặc điểm gì?

 • Bài C3 trang 78 SGK Vật lí 6

  Giải bài C3 trang 78 SGK Vật lí 6. Trong các khoảng thời gian sau, nhiệt độ của băng phiến thay đổi thế nào:

 • Bài C4 trang 78 SGK Vật lí 6

  Giải bài C4 trang 78 SGK Vật lí 6. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống của các câu sau:

 • Bài C5 trang 78 SGK Vật lí 6

  Giải bài C5 trang 78 SGK Vật lí 6. Hình 25.1 vẽ đường thẳng biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian khi nóng chảy của chất nào?

 • Bài C6 trang 79 SGK Vật lí 6

  Giải bài C6 trang 79 SGK Vật lí 6. Trong việc đúng tượng đồng, có những quá trình chuyển thể nào của đồng?

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí