Bài 9 trang 150 SGK Hóa học 10 Nâng cao


Thêm 78ml dung dịch bạc nitrat 10% (khối lượng riêng 1,09 g/ml) vào dung dịch có chứa 3,88 g hỗn hợp kali bromua và natri iotua. Lọc bỏ kết tủa. Nước lọc phản ứng vừa đủ với 13,3 ml dung dịch axit clohiđric nồng độ 1,5 mol/l. Hãy xác định thành phần phần trăm khối lượng từng chất trong hỗn hợp muối ban đầu và tính thể tích hiđro clorua ở điều kiện tiêu chuẩn cần dùng để tạo ra lượng axit clohiđric đã dùng.

Đề bài

Thêm 78ml dung dịch bạc nitrat 10% (khối lượng riêng 1,09 g/ml) vào dung dịch có chứa 3,88 g hỗn hợp kali bromua và natri iotua. Lọc bỏ kết tủa. Nước lọc phản ứng vừa đủ với 13,3 ml dung dịch axit clohiđric nồng độ 1,5 mol/l. Hãy xác định thành phần phần trăm khối lượng từng chất trong hỗn hợp muối ban đầu và tính thể tích hiđro clorua ở điều kiện tiêu chuẩn cần dùng để tạo ra lượng axit clohiđric đã dùng.

Lời giải chi tiết

Số mol AgNO3: \({{78.1,09.10} \over {100.170}} = 0,05\,\left( {mol} \right)\)

Số mol HCl: \( 0,0133.1,5 = 0,02\) (mol)

Đặt số mol của KBr và NaI lần lượt là x mol và y mol.

\(\eqalign{  & AgN{O_3} + KBr\,\, \to \,\,AgBr \downarrow  + KN{O_3}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\left( 1 \right)  \cr  & \,\,\,\,\,x\,\,\,\,\,\, \leftarrow \,\,\,\,\,x\,\,\,\,\, \to \,\,\,\,\,\,\,x  \cr  & AgN{O_3} + NaI\,\, \to \,\,AgI \downarrow  + NaN{O_3}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\left( 2 \right)  \cr  & \,\,\,\,y\,\,\,\,\,\, \leftarrow \,\,\,\,\,y\,\,\,\,\, \to \,\,\,\,\,\,y  \cr  & AgN{O_3} + HCl\,\, \to \,\,AgCl \downarrow  + HN{O_3}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\left( 3 \right)  \cr  & \,0,02\,\, \leftarrow \,\,0,02\,\, \to \,\,0,02 \cr} \)

Gọi số mol của KBr và NaI lần lượt là x mol và y mol

Theo phương trình: \({n_{AgN{O_3}}} = x + y + 0,02 = 0,05\) mol

Theo đề bài: mKBr + mNaI = 119x + 150y = 3,88

Theo đề bài, ta có hệ phương trình:

\(\left\{ \matrix{  119x + 150y = 3,88 \hfill \cr  x + y + 0,2 = 0,05 \hfill \cr}  \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{  x = 0,02 \hfill \cr  y = 0,01 \hfill \cr}  \right.\)

Vậy

\(\eqalign{  & \% {m_{KBr}} = {{0,02.119} \over {3,88}}.100\%  = 61,34\%   \cr  & \% {m_{NaI}} = 100\%  - 61,34\%  = 38,66\%  \cr} \)

Thể tích hiđro clorua cần dùng :

\(0,02.22,4 = 0,448\) (lít).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí