Bài 9 trang 150 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

Thêm 78ml dung dịch bạc nitrat 10% (khối lượng riêng 1,09 g/ml) vào dung dịch có chứa 3,88 g hỗn hợp kali bromua và natri iotua. Lọc bỏ kết tủa. Nước lọc phản ứng vừa đủ với 13,3 ml dung dịch axit clohiđric nồng độ 1,5 mol/l. Hãy xác định thành phần phần trăm khối lượng từng chất trong hỗn hợp muối ban đầu và tính thể tích hiđro clorua ở điều kiện tiêu chuẩn cần dùng để tạo ra lượng axit clohiđric đã dùng.

Thêm 78ml dung dịch bạc nitrat 10% (khối lượng riêng 1,09 g/ml) vào dung dịch có chứa 3,88 g hỗn hợp kali bromua và natri iotua. Lọc bỏ kết tủa. Nước lọc phản ứng vừa đủ với 13,3 ml dung dịch axit clohiđric nồng độ 1,5 mol/l. Hãy xác định thành phần phần trăm khối lượng từng chất trong hỗn hợp muối ban đầu và tính thể tích hiđro clorua ở điều kiện tiêu chuẩn cần dùng để tạo ra lượng axit clohiđric đã dùng.

Giải

Số mol AgNO3: \({{78.1,09.10} \over {100.170}} = 0,05\,\left( {mol} \right)\)

Số mol HCl: \( 0,0133.1,5 = 0,02\) (mol)

Đặt số mol của KBr và NaI lần lwuojt là x mol và y mol.

\(\eqalign{  & AgN{O_3} + KBr\,\, \to \,\,AgBr \downarrow  + KN{O_3}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\left( 1 \right)  \cr  & \,\,\,\,\,x\,\,\,\,\,\, \leftarrow \,\,\,\,\,x\,\,\,\,\, \to \,\,\,\,\,\,\,x  \cr  & AgN{O_3} + NaI\,\, \to \,\,AgI \downarrow  + NaN{O_3}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\left( 2 \right)  \cr  & \,\,\,\,y\,\,\,\,\,\, \leftarrow \,\,\,\,\,y\,\,\,\,\, \to \,\,\,\,\,\,y  \cr  & AgN{O_3} + HCl\,\, \to \,\,AgCl \downarrow  + HN{O_3}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\left( 3 \right)  \cr  & \,0,02\,\, \leftarrow \,\,0,02\,\, \to \,\,0,02 \cr} \)

Theo đề bài, ta có hệ phương trình:

\(\left\{ \matrix{  119x + 150y = 3,88 \hfill \cr  x + y + 0,2 = 0,05 \hfill \cr}  \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{  x = 0,02 \hfill \cr  y = 0,01 \hfill \cr}  \right.\)

Vậy

\(\eqalign{  & \% {m_{KBr}} = {{0,02.119} \over {3,88}}.100\%  = 61,34\%   \cr  & \% {m_{NaI}} = 100\%  - 61,34\%  = 38,66\%  \cr} \)

Thể tích hiđro clorua cần dùng :

\(0,02.22,4 = 0,448\) (lít).

loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài 37 : Luyện tập chương 5

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng