Bài 8 trang 150 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

Khi bị nung nóng kali clorat đồng thời phân hủy theo hai cách :

Khi bị nung nóng kali clorat đồng thời phân hủy theo hai cách :

a) Tạo ra oxi và kali clorua;

b) Tạo ra kali peclorat và kali clorua.

- Viết các phương trình hóa học.

- Tính xem có bao nhiêu phần trăm về khối lượng kali clorat đã phân hủy theo phản ứng (a) và phản ứng (b), biết rằng khi phân hủy 73,5 g kali clorat, thu được 33,5 g kali clorua.

Giải

Phản ứng hóa học xảy ra:

Phương trình hóa học:

\(\eqalign{  & 2KCl{O_3}\,\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow 2KCl + 3{O_2}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\left( a \right)  \cr  & \,\,\,\,x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \to \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x  \cr  & 4KCl{O_3}\,\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow 3KCl{O_4} + KCl\,\,\,\,\left( b \right)  \cr  & \,\,\,\,\,y\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \to \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,25y \cr} \)

Phần trăm khối lượng KClO3 đã bị phân hủy.

Theo đề bài ta có \(\left\{ \matrix{  \left( {x + y} \right).122,5 = 73,5 \hfill \cr  \left( {x + 0,25y} \right).74,5 = 33,5 \hfill \cr}  \right.\)

\(\Leftrightarrow \left\{ \matrix{  x + y = 0,6 \hfill \cr  x + 0,25y = 0,45 \hfill \cr}  \right.\)

Giải được x = 0,4 ; y = 0,2.

Phần trăm khối lượng KClO3 phân hủy theo (a) : \({{0,4.122,5} \over {73,5}}.100\%  = 66,67\% \)

Phần trăm khối lượng KClO3 phân hủy theo (b) : \({{0,2.122,5} \over {73,5}}.100\%  = 33,33\% \)

loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài 37 : Luyện tập chương 5

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng