Bài 6 trang 136 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Muối ăn bị lẫn các tạp chất là Na2SO4, MaCl2, CaCl2 và CaSO4¬. Hãy trình bày phương pháp hóa học để loại bỏ các tạp chất, thu được NaCl tinh khiết. Viết phương trình hóa học các phản ứng.

Muối ăn bị lẫn các tạp chất là Na2SO4, MgCl2, CaCl2 và CaSO. Hãy trình bày phương pháp hóa học để loại bỏ các tạp chất, thu được NaCl tinh khiết. Viết phương trình hóa học các phản ứng.

Giải

- Cho dung dịch \(N{a_2}C{O_3}\) vừa đủ vào dung dịch muối ăn có lẫn tạp chất Na2SO4, MgCl2, CaCl2, CaSO4 để loại bỏ các ion Mg2+, Ca2+.

\(\eqalign{  & N{a_2}C{O_3} + MgC{l_2}\,\, \to \,\,MgC{O_3} \downarrow  + 2NaCl  \cr  & N{a_2}C{O_3} + CaC{l_2}\,\, \to \,\,CaC{O_3} \downarrow  + 2NaCl  \cr  & N{a_2}C{O_3} + CaC{O_3}\,\, \to \,\,CaC{O_3} \downarrow  + N{a_2}S{O_4} \cr} \)

- Lọc bỏ kết tủa sau đó cho dung dịch BaCl2 vào dung dịch nước lọc để ion \(SO_4^{2 - }\).

\(BaC{l_2} + N{a_2}S{O_4}\,\, \to \,\,BaS{O_4} \downarrow  + 2NaCl\)

- Lọc bỏ kết tủa \(BaS{O_4}\), cho dung dịch \(N{a_2}C{O_3}\) vào dung dịch nước lọc (nếu còn dư \(BaC{l_2}\) ) để loại bỏ ion \(B{a^{2 + }}\).

\(BaC{l_2} + N{a_2}C{O_3}\,\, \to \,\,BaC{O_3} \downarrow  + 2NaCl\)

- Lọc bỏ kết tủa \(BaC{O_3}\), cho dung dịch HCl vào dung dịch nước lọc (nếu còn dư \(N{a_2}C{O_3}\)) và đun nhẹ được NaCl tinh khiết.

loigiaihay.com

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu