Bài 5 trang 60 SGK Hóa học 10 Nâng cao


Đề bài

Oxit cao nhất của một nguyên tố là \(R{O_3}\), trong hợp chất của nó với hiđro có 5,88% hiđro về khối lượng. Xác định nguyên tố đó.

Lời giải chi tiết

Oxit cao nhất của nguyên tố R ứng với công thức \(R{O_3} \Rightarrow R\) thuộc nhóm VIA, hợp chất khí với hiđro của R là \(R{H_2}.\)

Ta có: \(\% H = 5,88\%  \Rightarrow {{1.2} \over {\left( {R + 1.2} \right)}}.100 = 5,88 \)

\(\Rightarrow R = 32 \Rightarrow R\) là nguyên tố S (lưu huỳnh).

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu
 • Bài 6 trang 60 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Hợp chất khí với hiđro của một nguyên tố là . Oxit cao nhất của nó chứa 53,3% oxi về khối lượng. Tìm nguyên tố đó.

 • Bài 7 trang 61 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Khi cho 0,6g một kim loại nhóm IIA tác dụng hết với nước tạo ra 0,336 lít khí hiđro (ở điều kiện tiêu chuẩn). Xác định kim loại đó.

 • Bài 8 trang 61 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Hai nguyên tố A và B đứng kế tiếp nhau trong cùng một chu kì của bảng tuần hoàn có tổng số đơn vị điện tích hạt nhân la 25. a) Viết cấu hình electron để xác định hai nguyên tố A và B thuộc chu kì nào, nhóm nào. b) So sánh tính chất hóa học của chúng.

 • Bài 9 trang 61 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Cho 8,8g một hỗn hợp hai kim loại nằm ở hai chu kì liên tiếp nhau và thuộc nhóm IIIA, tác dụng với HCl dư thì thu được 6,72 lít khí hiđro ở điều kiện tiêu chuẩn. Dựa vào bảng tuần hoàn hãy cho biết tên của hai kim loại đó.

 • Bài 10 trang 61 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Nguyên tố X có cấu hình electron như sau: . Hãy xác định: a) Vị trí của X trong bảng tuần hoàn. b) Nêu tính chất hóa học cơ bản của X.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.