Bài 10 trang 213 SGK Hóa học 10 Nâng cao


Đề bài

Iot bị phân hủy bởi nhiệt theo phản ứng sau:

\({I_2}\left( k \right)\,\, \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over
{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} \,\,2I\left( k \right)\)

Ở 7270C hằng số cân bằng Kc là 3,80.10-5. Cho 0,0456 mol I2 vào trong bình 2,30 lít ở 727C. Tính nồng độ I2 và I ở trạng thái cân bằng.

Lời giải chi tiết

Ta có: \({CM_{{{\left( {{I_2}} \right)}}}} = 0,0198M.\)

Gọi nồng độ iot chuyển hóa là x.

\(\eqalign{
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{I_2}\left( k \right)\,\,\, \;\;\;\;\mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over
{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}}\;\;\; \,\,2I\left( k \right) \cr 
& \text{Phản ứng}:\,\,\,\,\,\,\,x \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;\;\;\;\;\;\;2x\cr 
& \text{Cân bằng}:\,\,\,\,0,0198 - x\,\,\,\,\,\,\,\,\,2x \cr} \)

Ta có: \({{4{x^2}} \over {0,0198 - x}} = 3,{8.10^{ - 5}} \Rightarrow x \approx 0,{434.10^{ - 3}}\)

Vậy \(\left[ {{I_2}} \right] = 0,0198 - 0,000434 = 0,0194M;\)

        \(\left[ I \right] = 0,{86.10^{ - 3}}M.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.