Trong 3 loại ngói ở hình 4, loại nào được dùng để lợp mái nhà ở hình 5 và 6?

Bình chọn:
4 trên 11 phiếu

Trong 3 loại ngói ở hình 4, loại nào được dùng để lợp mái nhà ở hình 5 và 6?

Trong 3 loại ngói ở hình 4, loại nào được dùng để lợp mái nhà ở hình 5 và 6?

Trả lời:

+ Mái nhà ở hình 5 lợp bằng ngói hình 4c

+ Mái nhà ở hình 6 lợp bằng ngói hình 4a

Các bài liên quan: - Bài 27: Gốm xây dựng: gạch, ngói

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu