Kể tên một số đồ gốm mà bạn biết

Bình chọn:
4.1 trên 11 phiếu

Kể tên một số đồ gốm mà bạn biết

Kể tên một số đồ gốm mà bạn biết.

Trả lời:

Một số đồ gốm mà em biết là: bình cắm hoa bằng gốm, gạch, ngói,...

>>Học trực tuyến các môn Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan