Hoạt động 2 trang 7 SGK Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức


Đề bài

Lớp em sắp tổ chức một buổi dã ngoại. Hãy thảo luận nhóm để đưa ra các câu hỏi giúp tìm thông tin để chuẩn bị cho buổi dã ngoại đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xác định các thông tin, dữ liệu liên quan đến buổi dã ngoại: Địa điểm, thành phần tham dự, phương tiện, thời gian, hoạt động, đồ dùng cần chuẩn bị…

Lời giải chi tiết

- Chúng ta sẽ tổ chức buổi dã ngoại ở đâu?

- Chúng ta sẽ có bao nhiêu người tham gia được buổi dã ngoại?

- Thời gian dự kiến tổ chức buổi dã ngoại là khi nào? Thời tiết hôm đó như thế nào?

- Chúng ta cần chuẩn bị đồ dùng cá nhân gì cho buổi dã ngoại?

- Chúng ta sẽ di chuyển bằng phương tiện gì để đến được điểm dã ngoại?

- Thời gian kết thúc buổi dã ngoại sẽ vào khoảng mấy giờ?

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 1. Thông tin và dữ liệu