Câu hỏi 2 trang 6 SGK Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức


Đề bài

Mỗi dòng sau đây là thông tin hay dữ liệu?

16:00

0123456789

Hãy gọi cho tôi lúc 16 giờ theo số điện thoại 0123456789.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Thông tin là những gì đem lại hiểu biết cho con người về thế giới xung quanh và về chính bản thân mình.

- Thông tin được ghi trên vật mang tin trở thành dữ liệu.

Lời giải chi tiết

- 16:00 là dữ liệu.

- 0123456789 là dữ liệu.

- Hãy gọi cho tôi lúc 16 giờ theo số điện thoại 0123456789 là thông tin.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 1. Thông tin và dữ liệu