Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 7 SGK Công nghệ 10


Em hãy so sánh tốc độ gia tăng sản lượng lương thực giai đọa từ năm 1995 đến 2000 với giai đoạn từ 2000 đến năm 2004.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Em hãy so sánh tốc độ gia tăng sản lượng lương thực giai đọa từ năm 1995 đến 2000 với giai đoạn từ 2000 đến năm 2004.

Lời giải chi tiết:

- Tốc độ gia tăng sản lượng lương thực giai đoạn từ 1995 đến 2000 là 7 triệu tấn (1.4 tr tấn/ năm).

- Tốc độ gia tăng sản lượng lương thực giai đoạn từ 2000 đến 2004 là 4.7 triệu tấn (1.175 tr tấn/ năm).

- Nhận xét: Tốc độ gia tăng sản lượng lương thực giai đoạn từ 1995 đến 2000 cao hơn tốc độ gia tăng sản lượng lương thực giai đoạn từ 2000 đến 2004.

Câu 2

Em hãy so sánh tốc độ gia tăng sản lượng lương thực giai đọa từ năm 1995 đến 2000 với giai đoạn từ 2000 đến năm 2004.

Lời giải chi tiết:

Tốc độ gia tăng sản lượng lương thực bình quân trong giai đoạn từ 1995 đến 2004 là:

(39.3-27.6)/9 =1.3 tr tấn/ năm.

Câu 3

Sản lượng lương thực gia tăng có ý nghĩa như thế nào trong việc đảm bảo an ninh lương thực Quốc gia?

Lời giải chi tiết:

Sản lượng lương thực tăng có ý nghĩa quan trọng trong đảm bảo an ninh lương thực Quốc gia. Đưa Việt Nam từ nước thiếu lương thực thành nước xuất khẩu gạo đứng đầu thế giới.

Câu 4

Em hãy nêu ra một số sản phẩm nông lâm, ngư nghiệp của nước ta đã xuất khẩu ra thị trường thế giới.

Lời giải chi tiết:

- Nông sản: Đứng đầu là gạo, sau đó đến đỗ tương, lạc, xoài, chôm chôm.

- Lâm sản: Xuất khẩu một số loại gỗ ra nước ngoài.

- Hải sản: Cá ba sa, cá hồi, hải sản đóng hộp.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí