Câu 3 trang 8 SGK Công nghệ 10


Nêu những nhiệm vụ chính của sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp nước ta trong thời gian tới.

Đề bài

Nêu những nhiệm vụ chính của sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp nước ta trong thời gian tới.

Lời giải chi tiết

Trong thời gian tới, ngành nồng, lâm, ngư nghiệp nước ta cần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính sau đây:

+ Tăng cường sản xuất lương thực để đảm bảo an ninh lương thực Quốc gia.

+ Đầu tư phát triển chăn nuôi để đưa ngành này thành ngành sản xuất chính.

+ Xây dựng một nền nông nghiệp tăng trưởng nhanh và bền vững theo hướng nông nghiệp sinh thái - một nền nông nghiệp sản xuất đủ lương thực, thực phẩm đáp ứng yêu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, nhưng không gây ô nhiễm và suy thoái môi trường.

+ Áp dụng khoa học công nghệ vào lĩnh vực chọn, tạo giống vật nuôi, cây trồng để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

+ Đưa tiến bộ khoa học kĩ thuật vào khâu bảo quản, chế biến sau thu hoạch để giảm bớt hao hụt sản phẩm và nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 21 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí