Trả lời câu hỏi 4 Bài 7 trang 130 SGK Toán 7 Tập 1


Vẽ tam giác ABC có AB = 3cm; AC = 4cm; BC = 5cm. Hãy dùng thước đo góc để xác định số đo của góc BAC

Đề bài

Vẽ tam giác \(ABC\) có \(AB = 3\,cm; AC = 4\,cm; BC = 5\,cm.\) Hãy dùng thước đo góc để xác định số đo của góc \(BAC\).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

* Dựng tam giác \(ABC\) biết \(AB=c; AC=b; BC=a\)

Cách dựng:

- Dựng \(BC=a\).

- Dựng cung tròn tâm \(B\) bán kính \(c\) và cung tròn tâm \(C\) bán kính \(b\). Hai cung tròn này cắt nhau tại \(A\).

- Nối \(AC, AB\) ta được tam giác \(ABC\) phải dựng.

Lời giải chi tiết

* Cách dựng:

- Dựng \(BC=5\,cm\).

- Dựng cung tròn tâm \(B\) bán kính \(3\,cm\) và cung tròn tâm \(C\) bán kính \(4\,cm\). Hai cung tròn này cắt nhau tại \(A\).

- Nối \(AC, AB\) ta được tam giác \(ABC\) phải dựng.

* Số đo góc \(BAC\) là \(90^o\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 40 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí