Bài 56 trang 131 SGK Toán 7 tập 1


Tam giác nào là tam giác vuông trong các tam giác có độ dài ba cạnh như sau:

Đề bài

Tam giác nào là tam giác vuông trong các tam giác có độ dài ba cạnh như sau:

a) \(9cm,15cm,12cm.\) 

b) \(5dm,13dm,12dm.\)

c)\( 7m,7m,10m.\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng định lí Pytago đảo:

Nếu một tam giác có bình phương của một cạnh bằng tổng các bình phương của hai cạnh kia thì tam giác đó là tam giác vuông.

Lời giải chi tiết

a) Ta có \(9^2=81; 15^2=225; 12^2=144.\)

Mà \( 225=81+144\)

\( \Rightarrow 15^2=9^2+12^2\).

Theo định lí Pytago đảo, tam giác có độ dài ba cạnh \( 9cm, 15cm, 12cm\) là tam giác vuông.

b) Ta có \(5^2=25; 13^2=169; 12^2=144.\)

Mà  \(169=25+144\)

\( \Rightarrow {13^2} = {5^2} + {12^2}\)

Theo định lí Pytago đảo, tam giác có độ dài ba cạnh \( 5dm, 13dm,12dm \) là tam giác vuông

c) Ta có \(7^2=49; 10^2=100\) 

 Vì \(7^2+ 7^2 ≠10^2\) \((98\ne 100)\) 

Nên tam giác có độ dài ba cạnh là \(7m, 7m, 10m \) không phải là tam giác vuông.

Chú ý: Khi muốn kiểm tra tam giác có phải là tam giác vuông hay không, ta chỉ cần xét tổng bình phương của hai cạnh nhỏ hơn với bình phương của cạnh lớn nhất của tam giác. Nếu bằng nhau thì tam giác đó vuông với cạnh huyền là cạnh lớn nhất.


Bình chọn:
4.2 trên 460 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí