Bài 57 trang 131 SGK Toán 7 tập 1


Cho bài toán" Tam giác ABC có AB=8cm,AB=17cm,AC=15cm có phải là tam giác vuông không?" Bạn tam giải thích như sau...

Đề bài

Cho bài toán "Tam giác \(ABC\) có \(AB = 8, AC=17, BC =15\) có phải là tam giác vuông không?" Bạn Tâm giải thích như sau:

\( AB^2 + AC^2 = 8^2 +17^2 = 64+289\)\(=353\)

\(BC^2=15^2=225\) 

Do \(353 ≠ 225\)  nên \(AB^2+AC^2 ≠ BC^2\).

Vậy tam giác \(ABC\) không phải là tam giác vuông?

Lời giải trên đúng hay sai? Nếu sai, hãy sửa lại cho đúng.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng định lí Pytago đảo:

Nếu một tam giác có bình phương của một cạnh bằng tổng các bình phương của hai cạnh kia thì tam giác đó là tam giác vuông.

Lời giải chi tiết

Lời giải của bạn Tâm sai ( vì ta cần xét tổng bình phương 2 cạnh nhỏ hơn có bằng bình phương cạnh lớn nhất hay không), sửa lại như sau:

Ta có \(  AB^2+BC^2=8^2+15^2=64+225\)\(=289\)

và \(AC^2=17^2=289\) 

Do đó \( AC^2 = AB^2 + BC^2\) 

Theo định lí Pytago đảo, tam giác \(ABC\) là tam giác vuông tại \(B.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 315 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí