Trả lời câu hỏi 1 Bài 10 trang 34 SGK Toán 6 Tập 1

Bình chọn:
3.9 trên 12 phiếu

Trả lời câu hỏi Bài 10 trang 34 Toán 6 Tập 1 . a) Viết hai số chia hết cho 6. Tổng của chúng có chia hết cho 6 không ?

Đề bài

a) Viết hai số chia hết cho 6. Tổng của chúng có chia hết cho 6 không ?

b) Viết hai số chia hết cho 7. Tổng của chúng có chia hết cho 7 không ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết các số rồi tính tổng, sau đó xét tính chia hết của tổng đó theo yêu cầu bài toán

Lời giải chi tiết

Ta có: 

a) Hai số chia hết cho 6 là 36 và 72

Và 36 + 72 = 108 có chia hết cho 6

b) Hai số chia hết cho 7 là 49 và 91

Và 49 + 91 = 140 có chia hết cho 7

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

Trả lời câu hỏi 2 Bài 10 trang 35 SGK Toán 6 Tập 1 Trả lời câu hỏi 2 Bài 10 trang 35 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 10 trang 35 Toán 6 Tập 1 . a) Viết hai số trong đó có một số không chia hết cho 4

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 3 Bài 10 trang 35 SGK Toán 6 Tập 1 Trả lời câu hỏi 3 Bài 10 trang 35 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 10 trang 35 SGK Toán 6 Tập 1. Không tính các tổng, các hiệu, xét xem các tổng, các hiệu sau có chia hết cho 8 không: 80 + 16; 80 – 16;...

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 4 Bài 10 trang 35 SGK Toán 6 Tập 1 Trả lời câu hỏi 4 Bài 10 trang 35 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi 4 Bài 10 trang 35 SGK Toán 6 Tập 1. Cho ví dụ hai số a và b trong đó a không chia hết cho 3, b không chia hết cho 3 nhưng a + b chia hết cho 3.

Xem chi tiết
Bài 83 trang 35 SGK Toán 6 tập 1 Bài 83 trang 35 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 83 trang 35 SGK Toán 6 tập 1. Áp dụng tính chất chia hết, xét xem mỗi tổng sau có chia hết cho

Xem chi tiết
Bài 1 trang 6 SGK Toán 6 tập 1 Bài 1 trang 6 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 1 trang 6 SGK Toán 6 tập 1. Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 8 và nhỏ hơn 14 bằng hai cách, sau đó điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông:

Xem chi tiết
Bài 16 trang 13 SGK Toán 6 tập 1 Bài 16 trang 13 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 16 trang 13 SGK Toán 6 tập 1. Mỗi tập hợp sau có bao nhiêu phần tử ? a) Tập hợp A các số tự nhiên x mà

Xem chi tiết
Bài 11 trang 10 SGK Toán 6 tập 1 Bài 11 trang 10 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 11 trang 10 SGK Toán 6 tập 1. Viết số tự nhiên có số chục là 135, chữ số hàng đơn vị là 7

Xem chi tiết
Bài 31 trang 17 SGK Toán 6 tập 1 Bài 31 trang 17 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 31 trang 17 SGK Toán 6 tập 1. Tính nhanh

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu