Trả lời câu hỏi 3 Bài 10 trang 35 SGK Toán 6 Tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Trả lời câu hỏi 3 Bài 10 trang 35 SGK Toán 6 Tập 1. Không tính các tổng, các hiệu, xét xem các tổng, các hiệu sau có chia hết cho 8 không: 80 + 16; 80 – 16;...

Đề bài

Không tính các tổng, các hiệu, xét xem các tổng, các hiệu sau có chia hết cho 8 không:

80 + 16;           80 – 16;

80 + 12;           80 – 12;

32 + 40 + 24;        32 + 40 + 12.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng: \(a\,\, \vdots \,\,m;\,b\,\, \vdots \,\,m\) thì \(\left( {a + b} \right)\,\, \vdots \,\,m;\,\left( {a - b} \right)\,\, \vdots \,\,m\)

Lưu ý: Nếu chỉ có 1 số hạng của một tổng không chia hết cho một số, còn các số còn lại đều chia hết cho số đó thì tổng (hiệu) không chia hết cho số đó.

Lời giải chi tiết

* Xét: 80 + 16

Vì 80 ⋮ 8 và 16 ⋮ 8 nên (80 + 16) ⋮ 8

* Xét: 80 – 16

Vì 80 ⋮ 8 và 16 ⋮ 8 nên (80 – 16) ⋮ 8

* Xét: 80 + 12

Vì 80 ⋮ 8 và 12 không chia hết cho 8

Nên (80 + 12) không chia hết cho 8

* Xét: 80 – 12

Vì 80 ⋮ 8 và 12 không chia hết cho 8

Nên (80 – 12) không chia hết cho 8

* Xét: 32 + 40 + 24

Vì 32 ⋮ 8 , 40 ⋮ 8 và 24 ⋮ 8

Nên (32 + 40 + 24) ⋮ 8

* Xét: 32 + 40 + 12

Vì 32 ⋮ 8 , 40 ⋮ 8 và 12 không chia hết cho 8

Nên (32 + 40 + 12) không chia hết cho 8 

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

Trả lời câu hỏi 4 Bài 10 trang 35 SGK Toán 6 Tập 1 Trả lời câu hỏi 4 Bài 10 trang 35 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi 4 Bài 10 trang 35 SGK Toán 6 Tập 1. Cho ví dụ hai số a và b trong đó a không chia hết cho 3, b không chia hết cho 3 nhưng a + b chia hết cho 3.

Xem chi tiết
Bài 83 trang 35 SGK Toán 6 tập 1 Bài 83 trang 35 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 83 trang 35 SGK Toán 6 tập 1. Áp dụng tính chất chia hết, xét xem mỗi tổng sau có chia hết cho

Xem chi tiết
Bài 84 trang 35 SGK Toán 6 tập 1 Bài 84 trang 35 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 84 trang 35 SGK Toán 6 tập 1. Áp dụng tính chất chia hết, xét xem hiệu nào chia hết cho 6:

Xem chi tiết
Bài 85 trang 36 SGK Toán 6 tập 1 Bài 85 trang 36 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 85 trang 36 SGK Toán 6 tập 1. Áp dụng tính chất chia hết, xét xem tổng nào chia hết cho 7 ?

Xem chi tiết
Bài 1 trang 6 SGK Toán 6 tập 1 Bài 1 trang 6 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 1 trang 6 SGK Toán 6 tập 1. Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 8 và nhỏ hơn 14 bằng hai cách, sau đó điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông:

Xem chi tiết
Bài 16 trang 13 SGK Toán 6 tập 1 Bài 16 trang 13 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 16 trang 13 SGK Toán 6 tập 1. Mỗi tập hợp sau có bao nhiêu phần tử ? a) Tập hợp A các số tự nhiên x mà

Xem chi tiết
Bài 11 trang 10 SGK Toán 6 tập 1 Bài 11 trang 10 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 11 trang 10 SGK Toán 6 tập 1. Viết số tự nhiên có số chục là 135, chữ số hàng đơn vị là 7

Xem chi tiết
Bài 31 trang 17 SGK Toán 6 tập 1 Bài 31 trang 17 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 31 trang 17 SGK Toán 6 tập 1. Tính nhanh

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu