Bài 88 trang 36 SGK Toán 6 tập 1

Bình chọn:
4.3 trên 167 phiếu

Giải bài 88 trang 36 SGK Toán 6 tập 1. Khi chia số tự nhiên a cho 12, ta được số dư là 8. Hỏi số a có chia hết cho 4 không ?

Đề bài

Khi chia số tự nhiên \(a\) cho \(12\), ta được số dư là \(8\). Hỏi số \(a\) có chia hết cho \(4\) không ? Có chia hết cho \(6\) không ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a \(\, \vdots \) m , b \(\, \vdots \)  m thì (a + b ) \(\, \vdots \)  m

a \(\not  \vdots \,\) m , b \(\, \vdots \) m thì (a + b  ) \(\not  \vdots \,\) m

Lời giải chi tiết

Gọi \(q\) là thương trong phép chia \(a\) cho \(12\), ta có \(a = 12q + 8\).

\(\Rightarrow a=4.3q+4.2\)

\((4 . 3q)\) chia hết cho \(4;\) \(8\) chia hết cho \(4\).

Vậy \(a\) chia hết cho \(4\).

Tương tự ta có: \(a=6.2q+8\) 

\((6.2q)\) chia hết cho \(6\) nhưng \(8\) không chia hết cho \(6\) nên \(6.2q+8\) không chia hết cho \(6\)

Hay \(a\) không chia hết cho \(6\).

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 10. Tính chất chia hết của một tổng

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu