Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 10 - Chương 1 - Đại số 6


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 10 - Chương 1 - Đại số 6

Đề bài

Bài 1. Chứng tỏ \(\overline {ab}  + \overline {ba} \) chia hết cho 11 

Bài 2. Khi chia số tự nhiên a cho 9, ta được số dư là 6. Hỏi số a có chia hết cho 3 không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Nếu tất cả các số hạng của một tổng đều chia hết cho cùng một số thì tổng chia hết cho số đó.

+) Nếu a > b, a và b đều chia hết cho cùng một số thì hiệu a - b cũng chia hết cho số đó.

+) Nếu trong tổng có một số hạng không chia hết cho số tự nhiên m, còn các số hạng khác đều chia hết cho m thì tổng đó không chia hết cho m.

Lời giải chi tiết

Bài 1. Ta có:

\(\overline {ab}  + \overline {ba}  = 10a + b + 10b + a \)\(\,= 11a + 11b\)

Vì \(11a ⋮\; 11\)  và \(11b ⋮\; 11\) 

\(⇒ (11a + 11b) ⋮\; 11\) 

Bài 2. Ta có:

\(a = 9b + 6\)

Vì \(9b ⋮\; 3\) và \(6 ⋮\; 3 ⇒ (9b + 6) ⋮\; 3\)

Vậy a chia hết cho 3.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài